Italijoje posėdžiauja Liuteronų ir Romos katalikų vienybės komisija

Versija spausdinimui

Rugsėjo 23-29 d. Liuteronų ir Romos katalikų vienybės komisijos nariai Baryje, Italijoje, susirinko į paskutinį tarptautinio liuteronų ir Romos katalikų dialogo dabartinės fazės posėdį. Dabartinės dialogo fazės tema – „Bažnyčios apaštališkumas“.

Priimami Popiežiškosios tarybos už krikščionių vienybę (PCPCU), komisijos nariai aptaria išsamų dabartinės fazės pranešimo projektą.  Po šio aptarimo bus rengiama galutinė dokumento redakcija. Spaudai dokumentą pateikti ketinama 2006 m.

1967 m. parsidėjusį dialogą vykdo Liuteronų ir Romos katalikų vienybės komisija, globojama Pasaulio Liuteronų Sąjungos ir PCPCU. Visuotiniai komisijos posėdžiai kasmet šaukiami nuo 1996 m., juose aptariami tekstai, kurių projektus parengia abiejų pusių paskirti atstovai.

Kadangi šis posėdis yra paskutinis dabartinės dialogo fazės susirinkimas, komisiją drauge aplankė PCPCU prezidentas kardinolas Walter Kasper ir PLS gen.sekretorius kun.dr. Ishmael Noko ir padėkojo komisijos nariams už jų indėlį, rengiant šį pranešimą tokia svarbia ekumenine tema.

Tarptautinio liuteronų ir Romos katalikų dialogo paskelbti dokumentai: „Eucharistija“ (1978), „Bendrystės būdai“ (1980), „Tarnavimas Bažnyčioje“ (1981), „Pasitinkant vienybę“ (1984), „Bažnyčia ir išteisinimas“ (1994). 

Pagal „Lutheran World Information“ parengė Kęstutis Pulokas