Jau antroji Susivienijimo bažnyčios bendruomenė siekia teisinės registracijos

Versija spausdinimui

Dar viena Susivienijimo bažnyčiai (dar žinomai Munistų pavadinimu) priklausanti bendruomenė jau artimiausiu metu gali tikėtis teisinės registracijos juridinių asmenų registre.

Viena Suvienijimo judėjimui priklausanti religinė bendruomenė, Vilniaus miesto šventosios dvasinės pasaulio krikščionių susivienijimo asociacijos (Susivienijimo bažnyčios) religinė bendruomenė, įregistruota dar 1993 metais. Šventosios dvasinės pasaulio krikščionių susivienijimo asociacijos (Susivienijimo bažnyčios) jaunimo religinė bendruomenė dėl įregistravimo juridinių asmenų registre kreipėsi 2003 metų gruodį.

Pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, religinė bendruomenė gali būti neįregistruota tik tuomet, jei jos veikla pažeidžia žmogaus teises, laisves arba viešąją tvarką. Teisingumo ministerija iki šiol iš Lietuvos bei užsienio akademinių institucijų nėra gavusi jokių neigiamų išvadų dėl Susivienijimo bažnyčios veiklos. Šiemet Teisingumo ministerija gavo keletą skundų dėl šios bendruomenės veiklos ir keletą vienas kitam prieštaraujančių Susivienijimų bažnyčios vertinimų. Todėl buvo kreiptasi į naujaisiais religiniais judėjimais besidominčias ir jų doktrinos bei veiklos tyrimais užsiimančias tris užsienio ir vieną Lietuvos akademinę instituciją. Jų prašyta pateikti išvadas dėl Suvienijimo bažnyčios veiklos.

Prie Londono ekonomikos mokyklos veikianti INFORM organizacija bei Italijoje veikianti tarptautinė mokslininkų asociacija CESNUR nurodė, kad Susivienijimo bažnyčios veikla šiuo metu nėra tokia kontroversiška, kokia ji buvo judėjimo veiklos pradžioje. Danijoje veikiantis naujųjų religijų tyrimų centras „Dialog Center Denmark“ ir VU Religijos studijų ir tyrimų centras į Teisingumo ministerijos užklausimus neatsiliepė.

Teisingumo ministerijos pranešimas spaudai