JAV Aukščiausiasis Teismas pritarė religinių mokyklų rėmimui iš biudžeto

Versija spausdinimui

2006 m. sausio 2 d., pirmadienį, JAV Aukščiausiasis Teismas byloje „Amerikos žydų kongresas prieš Nacionalinių ir bendruomeninių darbų korporaciją“ paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo leidžiama panaudoti federalinio JAV biudžeto lėšas apmokėti dalį išlaidų už mokslą privačiose religinių bendruomenių įsteigtose mokyklose.

Atsakydami į tokį Aukščiausiojo Teiso sprendimą Amerikos žydų kongreso (The American Jewish Congress) teisininkai pareiškė, kad federalinė AmeriCorps grantų programa nubraukė anksčiau galiojusią Bažnyčios ir valstybės atskyrimo liniją, kadangi pagal ją išmokama 4725 dolerių finansinė pagalba tokių mokyklų mokytojams. Jie paragino šalies teisėjus naudotis šiuo precedentu ir sustiprinti, pasak teisininkų, šį svarbią valstybinės pagalbos religijos skelbimui konstitucinę žymę. Pernai federalinis apeliacijų teismas buvo nusprendęs, kad šia programa valstybė nesinaudoja siekdama proteguoti religiją ar skatinti jos dalyvius dėstyti religiją.

AmeriCorps grantus yra gavusios 28 sekuliarios ir 6 taip vadinamos tikėjimu pagrįstos („faith-based“) programos. Šios programos parengia mokytojus, kurie vėliau siunčiami tiek į valstybines, tiek ir į privačias mokyklas. Iš šių šešių religinių programų visos priklausė krikščionims, daugiausia Romos katalikams.

Iš visų rengiamų mokytojų už gautus federalinius pinigus reikalaujama atidirbti tam tikrą valandų skaičių dėstant sekuliarius dalykus. Jie gali dėstyti religinius dalykus ir dalyvauti religinėse praktikose (melstis su studentais religinėje mokyklose), tačiau toks laikas neįskaitomas į privalomą dirbti valandų skaičių.