JAV kaltinama „totalitarinių sektų“ panaudojimu Rusijos griovimui

Versija spausdinimui

Sergej Blagov (CNSNews.com). 2003-10-29, Maskva. Vyriausybės atstovai ir religiniai veikėjai siekia pradėti kampaniją, nukreiptą prieš „totalitarines sektas“, kurios, pasak jų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Kai kurie pareigūnai kaltina Jungtines valstijas naudojant „sektas“ – tame tarpe Mormonus, Jehovos liudytojus, Scientologus, Suvienijimo bažnyčią (munistus), ir Hare Krišna judėjimą, siekiant pakirsti Rusijos valstybę.

„Dauguma sektantiškų organizacijų yra kilusios iš JAV“, - antradienį teigė Jurijus Poliščiukas, Sveikatos ministerijos Maskvos Psichiatrijos instituto vadovas. Jis sakė, kad sektų antplūdis buvo „gerai suplanuota ir koordinuota akcija, finansuojama iš užsienio, o jos tikslas buvo „valstybės subversija“.

Poliščiukas išsakė šias mintis Maskvoje vykusioje diskusijoje prie apvaliojo stalo tema „totalitarinės sektos: masinio naikinimo ginklai“.

Forumo, kuriame dalyvavo vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, mokslininkai ir Stačiatikių Bažnyčios atstovai, dalyviai siūlė pakeisti šalies Baudžiamąjį kodeksą, kad būtų galima efektyviau kovoti su sektų naudojamais žmonių įtraukimo metodais.

Pasak RIA naujienų agentūros, ekspertai sako, kad Rusijoje yra iki 500 sektų su maždaug milijonu pasekėjų, iš kurių dviejų trečdalių amžius yra nuo 18 iki 27-erių.

Vienas pagrindinių sektų kritikų, Aleksandras Dvorkinas, sektas apibūdino kaip autoritarines, pseudoreligines organizacijas, siekiančias tik pinigų ir valdžios.

Kreipdamasis į apskritojo stalo dalyvius Dvorkinas labiausiai kritikavo taip vadinamas „importines sektas“.

Dvorkinas yra JAV pilietis, susijęs su Stačiatikių Bažnyčia, ir jau dešimt metų gyvena Rusijoje su leidimu, kaip ir kiti užsienio valstybių piliečiai. Dvorkinas yra kontroversiška asmenybė; jis, pasak Slavų teisės ir teisingumo centro (Amerikos teisės ir teisingumo centro – konservatyvios viešuosius interesus ginančios teisinės firmos - atšakos), net ir sekmininkų bažnyčias yra įvardijęs kaip „totalitarines sektas“.

Su Rusijos Konstitucijos paskelbimu oficialiai buvo nutrauktas Sovietinės eros religijos persekiojimas. Komunizmo griuvimas 1991 m. ne tik suteikė galimybę atgyti Stačiatikių Bažnyčiai bet ir paspartino kitų religijų, kultų ir sektų augimą.

Nemažai Rusijos gyventojų yra įbauginti dėl užsienio sektų antplūdžio. Siekdami atsižvelgti į gyventojų susirūpinimą įstatymų leidėjai 1997 m. priėmė prieštaringai vertinamą „Sąžinės laisvės ir religinių asociacijų“ įstatymą. Šio teisės akto priėmimą skatino Rusijos stačiatikių Bažnyčia, tačiau jį kritikavo kitos religinės grupės, Vatikanas, žmogaus teises ginančios organizacijos ir Vakarų vyriausybės, vadindamos jį diskriminaciniu.

Pagal šį įstatymą, konkrečiai nukreiptą prieš kultus, religinės grupės turi įrodyti, kad Rusijoje egzistuoja bent 15 metų. Įstatymas, daugelio įsitikinimu, yra palankus Stačiatikių Bažnyčiai. Tiesą sakant, įstatymas vadina Stačiatikių Bažnyčią šalies dominuojančia religija, bei įvardija Islamą, Judaizmą ir Budizmą kaip kitus „tradicinius“ tikėjimus; visoms kitoms denominacijoms suteikiamas antrinis vaidmuo, joms taikomi griežti registracijos reikalavimai.

Ypač prieštaringai vertinamas įstatymo reikalavimas, pagal kurį religinė grupė, norinti platinti savo literatūrą ar kviestis užsieniečius misionierius, turi įrodyti veikusi Rusijoje 15 metų.

Tokios reikalavimo neįvykdžiusios grupės taip pat negali kurti švietimo įstaigų ar visuomenės informavimo priemonių, jų dvasininkai nėra atleisti nuo karinės tarnybos.

Stačiatikių Bažnyčios patriarchas Aleksijus II sveikino įstatymo priėmimą ir vadino jį stipriu barjeru prieš užsienio „pseudomisionierius“, kurie, pasak jo, „užplūdo“ Rusiją.

Stačiatikių Bažnyčios atstovai teigia, kad įstatymo nuostatos nukreiptos sulaikyti tokias „destruktyvias“ grupes, kaip Aum Šinri Kio kultas iš Japonijos, tačiau šiuo įstatymu buvo pasinaudota ir trukdant tokių grupių kaip Išgelbėjimo armija, veiklai.

Neseniai, siekdami užkirsti kelią užsienio „pseudoreliginėms“ įtakoms, Maskvos pareigūnai uždraudė Halloweeno šventimą sostinės mokyklose.
Halloweeno šventimas, pasak Maskvos švietimo departamento atstovo Aleksandro Gavrilovo, yra „pavojingas mokinių lavinimui“.