JAV Valstybės departamentas paskelbė kasmetinį pranešimą apie religijos laisvę pasaulyje

Versija spausdinimui

Pasak kasmetinio JAV Valstybės departamento pranešimo apie religijos laisvę pasaulyje, sudėtingiausia situacija susiklostė Azijos ir Artimųjų Rytų valstybėse. „Milijonai žmonių gyvena valdžioje totalitarinių arba autoritarinių režimų, siekiančių kontroliuoti religines praktikas“, - rašo pranešimo autoriai. Centrinės, Rytų Azijos ir Artimųjų Rytų regionų valdžių bandymai kontroliuoti religinį piliečių gyvenimą vykdomi, „nustatant, kas priimtina valstybei, tampa rimtais tikėjimo laisvės apribojimais“, sakoma dokumente. Nuostata apie religinių bendruomenių privalomą registraciją sukelia rimtus mažumų teisių pažeidimus, pabrėžia Valstybės departamentas.

JAV užsienio politikos žinybos susirūpinimą taip pat kelia antisemitinių nuotaikų augimas kai kuriose Europos šalyse.

Sąraše valstybių, kuriose religijos laisvė kelia susirūpinimą, pirmoji yra Kinija, kur persekiojamos neregistruotos bendruomenės. Šioje šalyje tęsiami katalikų dvasininkų ir protestantų pastorių, nepaklūstančių valstybinėms bažnytinėms struktūroms, areštai. „Valdžia nuolat kišasi į neregistruotų religinių grupių vidaus reikalus ir tokias grupes persekioja“, - rašoma pranešime.

Į „juodąjį“ sąrašą pateko ir viena svarbiausių JAV sąjungininkių Artimuosiuose Rytuose – Saudo Arabija, kurioje, pranešimo autorių nuomone, „religijos laisvė neegzistuoja.“ Ši valstybė prisilaiko „itin konservatyvios sunitų krypties“, šalyje griežtai draudžiama ne tik bet kokia vieša nemusulmoniškos religijos praktika, bet taip pat daugelio skirtingų islamo krypčių praktikavimas. Užfiksuota atvejų, kai mečečių imamai, kuriems atlyginimą moka valstybė, sakydavo „antijudėjiškus ir antikrikščioniškus pamokslus.“

Valstybės departamento bendradarbių manymu, Irane religijos laisvės situacija taip pat yra labai sudėtinga. Šalies piliečiai, priklausantys religinėms mažumoms, „patiria oficialiai sankcionuotą diskriminaciją“, sakoma dokumente.

Nesugebėjimą apginti religinių mažumų teises ir saugumą, Valstybės departamento ekspertų manymu, pademonstravo Pakistano vyriausybė. Neefektyviai veikia ir kaimyninės Indijos valdžia, kur didžioji dalis fundamentalistų, kaltų dėl religinio pobūdžio prievartos aktų, nepatenka į teisėsaugos akiratį.

JAV ekspertai teigia, kad Šiaurės Korėjoje visiškai ignoruojama religijos laisvė; religinių bendruomenių veikla čia absoliučiai kontroliuojama valstybės. Vietnamo valdžia taip pat stipriai riboja tikėjimo laisvę ir persekioja tikinčiuosius. Labiausiai šioje šalyje persekiojami įvairių konfesijų krikščionys.

Iš Vidurinės Azijos valstybių ypatingos kritikos susilaukė Turkmėnija, kurioje neseniai priimtas įstatymas rimtai riboja nedidelių religinių organizacijų veiklą.

Tarp šalių, kuriose įstatymiškai diskriminuojami skirtingų religijų tikintieji, paminėtas ir Izraelis. Nejudėjiškoji šalies dalis dažnai diskriminuojama švietimo, kultūrinėje ir socialinėje srityse.

Parengta pagal www.religio.ru informaciją