Jehovos liudytojai iškovojo istorinę pergalę Berlyno miesto – žemės teisme

Versija spausdinimui

„Deutsche Welle“ pranešė, kad praėjus 15 metų nuo teisminių ginčų pradžios Berlyno teismas kovo 24 d. priteisė Berlyno miesto-federalinės žemės Jehovos liudytojų religinei bendrijai tokias pačias juridines teises, kokias turi Vokietijoje vyraujančios katalikų ir protestantų bažnyčios. 

Taip Berlyne baigėsi 15 metų trukusi šios 19 a. pabaigoje Amerikoje atsiradusios Jehovos liudytojų bendrijos kova teismuose už vienodas teises su kitais vokiečių tikinčiaisiais.

Sostinės miesto-federalinės žemės statuso administracinis teismas suteikė JL teisę rinkti mokesčius ir statytis pastatus. Teismas atmetė argumentus prieš lygių teisių suteikimą Jehovos liudytojams pasisakiusios interesų grupės advokatų, kad jehovininkai esą nėra teisėta religija, kadangi jie neleidžia nepilnamečiams nariams kraujo perpylimo medicininės procedūros, sukelia nepakeliamus sunkumus vaikams, versdami juos laikytis griežtų pedagoginių taisyklių, bei griauna šeimas.

Teisėjų nuomone, atsakovai nesugebėjo pateikti pakankamų įrodymų savo teiginiams pagrįsti nei iš šeimos reikalų teismų bylų, nei iš jaunimo socialinių tarnybų. Vokietijos teismas pritarė Jehovos liudytojų advokatų prielaidai, kad organizaciją palikusių jos buvusių narių liudijimai nėra patikimi.

Šis teismo sprendimas leidžia Jehovos liudytojams įdarbinti žmones dvasininkais, per valstybinę mokesčių sistemą rinkti tam tikrą mokestį savo religinės bendrijos išlaikymui ir steigti labdaros įstaigas. Lygios teisės taip pat suteikia jiems mokestines lengvatas.

„Jeigu iš šimtų tūkstančių jehovininkų 10 ar 15 teigia kažką panašaus, jūs lengvai galite rasti tiek pat nepatenkintųjų ir katalikiškoje ar kokioje kitoje bažnyčioje“, - teigė Amerikos pilietis R. Kelsey, vienas iš ilgamečių Jehovos liudytojų bendrijos vadovų Vokietijoje.

Jehovos liudytojai pareiškė, kad dėl tokio teismo sprendimo judėjimo veikla niekaip nesikeis. „Mes turime teisę pamokslauti, tačiau nenorėsime pasinaudoti mokesčio dalies teise,“ - teigė R.Kelsey.

Vokietijos Evangelikalų tarybos vyskupas Wolfgang Huber kritikavo tokį teismo sprendimą: „aš labai nustebęs, kad teismas nesuteikė tokios pat reikšmės Berlyno senato argumentams“.

Nacizmo metais Jehovos liudytojai buvo naikinami lageriuose, o po karo Rytų Vokietijoje komunistai bendruomenę uždraudė. Tikėtina, kad Berlyno teismo sprendimas ateityje turės ir didesnės įtakos, kadangi Jehovos liudytojai siekia tokio paties lygiateisiškumo ir kitose 15 federalinių žemių. Šiuo metu Vokietijoje Jehovos liudytojai turi maždaug 166 tūkstančius narių.

pagal www.wwrn.org medžiagą parengė Arnoldas Matijošius

raktiniai žodžiai: