K: Ar bahajų religija nekenkia psichikai? Ar ji yra registruota Lietuvoje?

Versija spausdinimui

A: Religijos kaip tokios nėra Lietuvoje registruojamos. Registruojamos religinės bendruomenės ir bendrijos.

Viena Bahajų religinė bendruomenė yra įregistruota kaip „kita (netradicinė) religinė bendruomenė“. Jos būstinė yra Klaipėdoje.

Kita Jūsų klausimo dalis - apie judėjimo neigiamą poveikį žmogaus psichikai. Nesu matęs tyrimų, kurių išvados tvirtintų, kad Bahajų tikėjimo žmonės turi daugiau psichologinių problemų, nei kitų tikėjimų žmonės. Bahajų religija nėra labai prieštaringai vertinama ir pasaulyje.

Donatas Glodenis