K: Ką turi daryti Katalikų Bažnyčia kovoje su sektomis?

Versija spausdinimui

A: Dar 1986 metais buvo išleistas Vatikano dokumentas apie naujus religinius judėjimus, kuriame buvo pristatyta kaip Romos Katalikų Bažnyčia aiškina sektos terminą. Minėto dokumento pasirodymas buvo įtakotas dar septintajame dešimtmetyje iškilus naujų religinių judėjimų problematikai bei susidūrus su evangeliškų charizmatinių judėjimų plėtra Lotynų Amerikoje.

Šiame dokumente buvo pasiūlyta atkreipti dėmesį į pastoraciją, kurios metu būtina atgaivinti bendruomenės jausmą, evangelizaciją, pilnatvės bei kultūrinio identiteto jausmus, maldą bei šlovinimą, dalyvavimo potyrius ir pan. Vėliau būta ne vieno panašaus pobūdžio dokumentų, kuriuose būdavo atkreipiamas dėmesys į katalikų susidomėjimą meditacija, Naujojo Amžiaus judėjimo idėjomis ir pan.

Tačiau apibendrinant galima būtų pasakyti, jog Romos katalikų Bažnyčia, atsižvelgdama į šiuolaikinio pasaulio realijas, vis dėlto kviečia ne kovoti su naujomis religijomis ar įvairiais religiniais judėjimais, o veikiau bandyti pasitelkti dialogą, nors kartais jis gali pasirodyti sudėtingas.

Milda Ališauskienė