K: Kas tai yra homeopatija? Ar homeopatija derinasi su krikščionybe?

Versija spausdinimui

A: Homeopatijos pradininkas yra Samuelis Hahnemann'as (1755 - 1843). Jis iškėlė hipotezę, jog medžiaga, galinti sukelti tam tikrą ligą, gali ją ir gydyti. Naujas metodas pavadintas homeopatija (gr. homoios - panašus, pathos - liga).

Kaip rašoma žurnale "Gamtos galia" (2003 Nr. 2(8)), "homeopatijos esmė - panašumo dėsnis "Similia similibus curentur", paminėtas dar Hipokrato aforizmuose. Panašus gydo panašų reiškia, kad sergančiajam skiriamas vaistas, kuris sveikam žmogui galėtų sukelti panašius simptomus [...] Homeopatiniai vaistai didina organizmo imuninės sistemos aktyvumą, padeda neutralizuoti biologinės ir cheminės kilmės toksines medžiagas, veikia drenuojančiai, t. y. didina organų ekskrecines galimybes [...]

Homeopatija yra individualizuojanti terapija, t. y. vaistas skiriamas konkrečiam žmogui, o ne pagal klinikinę diagnozę. Parenkant vaistą labai svarbu fizinių, emocinių ir psichinių simptomų visuma bei konstitucija. Konstitucija homeopatijoje suprantama kaip tam tikras kūno sandaros, žmogaus chrakterio ir viso organizmo reaktyvumo tipas." (5 - 7 p.). Taigi homeopatija yra medicininės terapijos fiziologiškai pagrįstas metodas.

Kita vertus, dėl to, jog homeopatiniai vaistai yra gaminami iš natūralių produktų ir dėl individualizuoto homeopatijos poveikio, šį metodą labia pamėgę įvairūs "netradicinio gydymo" šalininkai ir New Age adeptai. Jie jį perša kaip vienintelę alternatyvą tradicinei medicinai, mistifikuoja, bando tam metodui "pripaišyti" sau patogią pasaulėžiūrą. Tokie bandymai nediskredituoja paties metodo, o tik painioja mažai su juo susipažinusius žmones.

Manau, kad krikščionims šis metodas pats savaime niekuo nepavojingas; kitas klausimas, jei krikščionis ima pasitikėti kai kurių New Age pasekėjų propaguojama sinkretine religija.

Arūnas Peškaitis