K: Kiek sektų yra Lietuvoje?

Versija spausdinimui

A: Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, ką vadinsime „sekta“. Apie šios sąvokos vartotinumą galite pasiskaityti A. Peškaičio straipsnyje Terminas sekta kaip represyvios socialinės sąmonės fenomenas; manyčiau, kad jos geriau nevartoti, todėl Jūsų klausimą perfrazuosime į du kitus klausimus:

1) Kiek netradicinių religinių bendruomenių yra Lietuvoje?

2) Kiek naujųjų religinių judėjimų yra Lietuvoje?

1.  Netradiciniais religiniais judėjimais paprastai vadinamos religinės grupės, kurios nepatenka į Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo išvardintą tradicinių religinių bendruomenių devynetą (lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų). Tokių religinių ir panašių į religinius judėjimų ar grupių Lietuvoje yra apie 60 – turiu omenyje „religines kryptis“, o ne šiaip atskiras grupes ar bendruomenes. Tačiau taip atsakydamas labai Jus supainiočiau, nes a) daugelis Lietuvai naujų grupių pasaulyje yra ganėtinai senos ir gerai pažįstamos b) daugelis tų grupių yra pakankamai mažos (kai kurių narius galima suskaičiuoti ant rankų pirštų). 

Realiai visuomenėje matomų grupių yra gerokai mažiau – štai per 2001 m. gyventojų surašymą religinių krypčių, kurių nariais save įvardijo daugiau nei 4 asmenys, buvo 19. 

2. Daugelio religijotyrininkų nuomone, naujaisiais religiniais judėjimais reikėtų vadinti religines grupes, susiformavusias arba po 1848 metų (tai buvo metas, kai gimė nemažai naujų religijų), arba po antrojo pasaulinio karo. Taigi, tokios Lietuvai gan naujos religinės kryptys, kaip metodistai ar baptistai pagal jokius kriterijus negali būti laikomi „naujaisiais religiniais judėjimais“. Tikrais naujaisiais religiniais judėjimais ne visi religijotyrininkai laiko ir Naująją apaštalų Bažnyčią, Septintosios dienos adventistus, Jehovos liudytojus ar mormonus. 

Be to, dalis religijotyrininkų išskiria atsinaujinimo judėjimus iš NRJ tarpo, tad tokios krikščionybės atnaujinimo formos, kaip „Tikėjimo žodžio“ bažnyčia, sekmininkai, irgi ne visada priskiriamos NRJ. 

Taigi, tikrais NRJ gali būti laikomi tik tokie judėjimai, kaip Scientologijos Bažnyčia, Ošo judėjimas, Suvienijimo judėjimas, įvairios religines šaknis turinčios Rusijoje kilusios grupės (pvz., Baltoji brolija, Visariono judėjimas). 

Manau, ši informacija padės kiekvienam pačiam susiskaičiuoti, kiek gi tų „sektų“ yra Lietuvoje.

Donatas Glodenis