K: Kodėl Jehovos liudytojai neleidžia perpilti kraujo?

Versija spausdinimui

A: Jehovos liudytojai remiasi savotiškai suprasta Biblijos rekomendacija, kuri išdėstyta Apaštalų darbų knygoje, krikščionims „susilaikyti nuo kraujo“. Turint galvoje kultūrinį ir istorinį šios Šventojo Rašto vietos kontekstą, aišku, kad čia turimas galvoje raginimas nevartoti kraujo maistui.

Jehovos liudytojai absoliutų kraujo perpylimo neigimą sieja su savo įsitikinimu apie kraujyje glūdinčią „gyvybę“, kuri negali būti perduota kitam. Būtent šis įsitikinimas, o ne atidi teksto analizė, lemia ir minėtą Biblijos interpretaciją.

Reikia pasakyti, kad Jehovos liudytojai, priešindamiesi kraujo perpylimui, kartu gydymo įstaigoms siūlo alternatyvius gydymo būdus ir metodus kiekvienu konkrečiu atveju.

Plačiau apie Jehovos liudytojus galite pasiskaityti A. Peškaičio straipsnyje „Pasaulis pagal Jehovos liudytojus“.

Arūnas Peškaitis