K: Kodėl reinkarnacija nesuderinama su krikščionybe?

Versija spausdinimui

A: Iš klausimo sprendžiu, kad klausiantysis yra atsakymo ieškantis krikščionis, todėl, nepaisant to, kad NRTIC yra nekonfesinė organizacija, negaliu atsiriboti nuo krikščioniškos perspektyvos. Tik iš tokios perspektyvos pateiktas atsakymas šiuo atveju bus prasmingas.

Populiariai reinkarnacija suvokiama kaip sielos persikūnijimas iš vienos gyvybės formos į kitą po mirties. Reinkarnacijos sąvoka labai susijusi su karmos doktrina – mokymu, kad kiekvienas mūsų poelgis turi pasekmes, ir kad tos pasekmės patiriamos ne tik konkretaus asmens (ar kitos gyvybės formos) gyvenimo metu, bet ir persiduoda į kitus gyvenimus.

Reinkarnacija suderinama tik su cikliška laiko samprata, būdinga rytų religijoms. Reinkarnacija yra tam tikra rytų religijų nemirtingumo versija – kiekvienas asmuo gyvena vėl ir vėl, tobulina savo karmą, ir gal būt galiausiai pasiekia nirvaną, nušvitimą, susilieja su absoliutu ir pan., kitaip sakant, pasitraukia iš samsaros rato (šią ir kitas pagrindines rytų religijų sąvokas rasite aprašytas straipsnyje Rytietiškos kilmės grupių bruožai).

Krikščionybės laiko samprata visai kitokia – linijinė. Krikščionybėje Dievas sutveria pasaulį, įkvepia savo gyvybę kiekvienam žmogui, ir duoda jam tam tikrą laiko tarpą gyventi žemėje; laikas nesikartoja – istorija nėra cikliška, ji juda nuo sukūrimo, per kritimą į atstatymą, ir, galiausiai, į laikų pabaigą. Krikščionys tiki, kad kiekvienas žmogus po mirties stoja prieš Dievo teismą, kur sprendžiasi jo amžinasis likimas. Todėl krikščionybėje nėra vietos pakartotiniams gyvenimams ir pakartotiniams bandymams.

Visgi visų svarbiausia priešprieša reinkarnacijai krikščionybėje yra prisikėlimo doktrina. Ši doktrina pabrėžia materialiojo ir nematerialiojo žmogaus būties aspektų integralumą, nedalumą.

Paskutiniojo teismo dieną turės prisikelti kiekvienas konkretus asmuo, o tokį prisikėlimą reinkarnacija padarytų visiškai negalimą.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į krikščionišką asmens orumo suvokimą. Kiekvienas mūsų yra sukurtas Dievo pagal jo paveikslą, ir kiekvienas mūsų yra unikalus.

Reinkarnacijos doktrina, - kuri nepaiso krikščionybėje labai aiškių perskyrų tarp Dievo ir žmogaus iš vienos pusės ir žmogaus ir kūrinijos iš kitos, – paneigia asmens unikalumą. Tai dar viena priežastis, kodėl krikščionybė ir reinkarnacija nėra suderinami dalykai.

Donatas Glodenis