K: Kodėl Visarionas negalėtų būti antrasis Kristaus atėjimas?

Versija spausdinimui

A: Pirmiausia, turime pabrėžti, jog įvairios religinės bendrijos skirtingai suvokia antrąjį Kristaus atėjimą. Krikščioniškų bendruomenių atžvilgiu, Visarijono pretenzija pratęsti Jėzaus Kristaus misiją – visiška šventvagystė. Vien jau dėl to, kad Visarijonas tvirtina, jog Jėzus Kristus tebuso tam tikram istoriniam laikotarpiui siųstas Mesijas.

Kita vertus, noriu atkreipti dėmesį, kad  Visarionas toli gražu ne vienintelis teigia pretenziją būti antruoju Kristumi. Tai pakankamai populiari pretenzija. Pavyzdžiui, antruoju Kristaus atėjimu save vadina taip pat ir Moonas, Suvienijimo bažnyčios įkūrėjas (apie pastarąją plačiau skaitykite D. Glodenio straipsnyje Munistų judėjimas).

Visarijono mokymas – tai skirtingų religinių tradicijų, taip pat ir marginalinių mokslinių teorijų mišrainė. Nors Visarijonas naudoja daug krikščioniškai tradicijai būdingų sąvokų, tačiau daugelis jų čia įgauna kitokią prasmę nei tradicinėje krikščionybėje.  Žmonių, pasiruošusių vykti gyventi į Visarijono komuną Sibire, dėmesį norėčiau atkreipti į  labai sudėtingas gyvenimo komunoje sąlygas. Manau, jog prieš kiekvieną radikalų apsisprendimą, reikėtų labai išsamiai apgalvoti visus galimus pasirinkimo padarinius.

Plačiau apie Visariono judėjimą galite pasiskaityti A. Navicko straipsnyje Dar vienas Mesijas?

Andrius Navickas