K: Kokios valstybės institucijos kovoja su sektomis?

Versija spausdinimui

A: Lietuvoje nėra institucijų, kurios kovotų su numanoma sektų grėsme. Tokios institucijos nebuvimas atspindi gerą tendenciją Lietuvos, kaip teisinės valstybės, vystymesi: valstybės, kurios turi tokias institucijas, paprastai turi ir totalitarinių tendencijų, o kartais bando visiems primesti arba ateistinę (pvz., buvusi Sovietų sąjunga), arba konfesinę (pvz., kai kurios islamo valstybės) ideologiją.

Tačiau tai, kad nėra institucijos, kovojančios su pačiomis grupėmis, vadinamomis „sektomis“ (apie šios sąvokos vartotinumą galite pasiskaityti A. Peškaičio straipsnyje Terminas sekta kaip represyvios socialinės sąmonės fenomenas), nereiškia, kad žmogaus teisių ir laisvių ar viešosios tvarkos pažeidimai, pasitaikantys tokiose grupėse (kaip ir bet kur kitur), lieka nepastebėti. Lietuvoje prevencinę religinių grupių, siekiančių įgyti juridinio asmens teises, kontrolę atlieka Teisingumo ministerija, kuri, beje, turi teisę atsisakyti įregistruoti žmogaus teises pažeidžiančias grupes bei kreiptis į teismą dėl juridinio asmens  teisių atėmimo toms grupėms, kurios pažeidžia žmogaus teises ir laisves jau po registracijos. Žinoma, ši ministerija neužsiima operatyvine veikla ir negali pati nustatyti pažeidimų - tam yra kitos institucijos. Kiek tai susiję su valstybės saugumu, religinių grupių veiklą stebi Valstybės saugumo departamentas. Bet kuris Lietuvos gyventojas, kurio teisės yra pažeidžiamos, gali kreiptis į prokuratūrą ar policiją, kur, tikėkimės, tokie skundai bus ištirti. Reikia paminėti ir komisiją, koordinuojančią keleto institucijų veiklą tiriant, ar religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla nepažeidžia įstatymų, asmens teisių ir laisvių, viešosios tvarkos, žmonių sveikatos bei dorovės. Turėdami nusiskundimų galite rašyti ir šiai komisijai, kurios adresas – Gedimino pr. 30/1, 2600 Vilnius, el.p.: kredgr@tic.lt, plačiau apie šią komisiją galite pasiskaityti Teisingumo ministerijos svetainėje. Turintiems nusiskundimų dėl religinių grupių veiklos rekomenduojame kreiptis taip pat ir į mūsų centrą, vykdantį konsultavimo bei informacijos teikimo projektą „Sąmoningas pasirinkimas“.

Donatas Glodenis