K: Kur pagalbos gali kreiptis asmuo, kurio tikėjimo ir sąžinės laisvę pažeidžia darbdavys?

Versija spausdinimui

A: Kol kas galima kreiptis tik į teismą. Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijų dėl jo tikėjimo ar įsitikinimų, tai draudžia ir Darbo kodeksas (2 str. 1 dalies 4 punktas), tad jei manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos, galite kreiptis į teismą pagal gyvenamą vietą.

Šiuo metu Seime yra svarstomas Lygių galimybių įstatymo projektas, ir, jei jam bus pritarta be pakeitimų, tokiais kaip Jūsų klausimais užsiims dabartinė Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kuri bus pervadinta į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

Tarnyba sieks užtikrinti Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalis nuostatos, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ieškokite Seimo žiniatinklio svetainėje.

Donatas Glodenis