K: Ar Satja Sai Baba moko ne to paties kaip Kristus?

Versija spausdinimui

A: Žinoma, Sai Baba nemoko to paties kaip Kristus. Satja Sai teigia, kad visos religijos „vienodai geros”, kad kryžius yra pralaimėjimas, taip pat, kad jis esąs „tas, kuris siuntė Kristų į Žemę”; jau nekalbant apie tai, jog Satja Sai moko tikėti reinkarnacija (žr. atsakymą į klausimą „Kodėl reinkarnacija nesuderinama su krikščionybe?“). Išvardinti dalykai – kiekvienas pavieniui ir visi drauge – prieštarauja esminėms krikščioniškojo tikėjimo nuostatoms.

Plačiau apie Satją Sai ir jo doktriną galite pasiskaityti M. Ališauskienės straipsnyje „Satja Sai Babos fenomenas“.

Arūnas Peškaitis