"Kristaus kančios" platintojai skelbia apie filme pastebėtas klaidas

Versija spausdinimui

2004.04.26 - Šiandien M. Gibsono filmą platinanti kino kompanija pranešė, kad kai kurie religijotyrininkai ir istorikai teigia, jog Melo Gibsono religiniame epe "Kristaus kančia" yra ne viena istorinė ar teologinė klaida.

Šiandien kino kompanija paskelbė tik kino žiūrovų pastebėtas religinio epo klaidas:

1. Filmas prasideda scena, kurioje Alyvų giraitėje besimeldžiantį Kristų bando suvilioti Šėtonas, tačiau Evangelijoje nėra aprašytas toks įvykis.

2. Alyvų giraitėje matomi ir tokie medžiai, kurie niekada neaugo Jeruzalėje. Taip pat ir Kristui skirtas kryžius pagamintas ne iš Jeruzalėje turėtos medienos.

3. Scenoje, kurioje rodomas kalėjime antrankiais prie lubų prirakintas Jėzus, žiedai juosiantys jo riešus yra tokie dideli, kad jis lengvai galėtų ištraukti plaštakas.

4. Prieš pasikardamas, Judas užsidengia rankomis veidą. Šioje scenoje galima pastebėti, kad dešiniosios rankos grimas yra smarkiai apsilaupęs.

5. Jėzaus nuplakimo scenoje, prieš centurionui pasakant "pakelkite jį", rodoma Kristaus sužeista kairioji akis, o kitame kadre jau dešinioji.

6. Plakant Jėzų Kristų, pro fariziejų minią slenka Šėtonas. Vienas iš minios stebi ne Kristų, o pro jį praeinantį Šėtoną, tačiau jis yra matomas tik Jėzui.

7. Marijai valant nuo Jėzaus nuplakimo egzekucijos likusį kraują, kraujo baloje matomas ilgas mikrofonas.

8. Kristus pradėdamas nešti kryžių, dėvi net juodą nuo kraujo strėnjuostę. Tačiau kelionės pabaigoje jo strėnjuostė vėl švari.

9. Jėzui nešant kryžių, kraujas ant kryžiaus tai atsiranda, tai išnyksta.

10. Visame filme Kristaus akys skaitmeniniu būdu buvo pakeistos į rudas, tačiau scenoje, kurioje Jėzus priglaudžia veidą prie nešamo kryžiaus, matosi, kad jo atmerktoji akis yra mėlyna.

11. Scenoje, kurioje Jėzus Kristus išgelbėja Mariją Magdalietę jis ištiesia dešinę ranką, ketindamas smėlyje nubrėžti liniją. Tačiau brėžiančioji ranka yra kairė.

12. Prikalus Jėzaus kairiąją ranką prie kryžiaus, matosi tikroji aktorius ranka paslėpta už muliažo.

13. Kareiviams apvertus kryžių, prie kurio buvo prikaltas Kristus, matome, kad Jėzaus juosmuo pritvirtintas prie kryžiaus. Tačiau Jėzui buvo prikaltos tik rankos ir pėdos.

14. Kareivis, norėdamas pagirdyti ištroškusį Jėzų, sušlapina kempinę ir persmeigia ją kiaurai savo ietimi. Tačiau prie Jėzaus burnos pakelta kempinė nėra persmeigta.

15. Filme vaikšto dvikupriai kupranugariai, kurie paprastai gyvena Gobi dykumoje ir Centrinėje Azijoje. Tačiau geografiškai, šiame regione gyvendavo vienakupriai kupranugariai, dar dažnai vadinami arabų kupranugariais.

16. Kai kuriose scenose kareiviams kalbantis matomas iš burnų einantis garas. Filmavimo metu buvo labai šalta, tačiau filmo veiksmas vyksta šiltuoju metu.

Pagal ACM pranešimą spaudai