Lietuvos baptistų sąjungos naujienos

Versija spausdinimui

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos (www.baptist.lt), kuri Lietuvos Respublikos Seimo pripažinta dvasinio ir kultūrinio paveldo dalimi, gyvenime neeilinis įvykis. 2006 m. gegužės 20 d. įvyko metinė rinkiminė konferencija. Čia pateikiami jos dalyvio įspūdžiai ir privati nuomonė, kuri gali nesutapti us kitų delegatų nuomone.

Baptistai Lietuvoje nėra gausi konfesija savo pasekėjais galbūt todėl, kad jie prieštarauja nesąmoningam krikštui ir idėjai, kad prie išganymo vedanti Dievo malonė veikia žmogų jam jos nepriimant, netgi iš principo atmetant Dievą. Tai leidžia baptistams (ir daugeliui kitų laisvųjų bažnyčių) įžvelgti tokį vandens krikštą panardinimu, kuriuo turi būti krikštijami tik sąmoningi, nuodėmes išpažinę ir pasiryžę tapti kenčiančiais mokiniais žmonės. Be abejo, tokių žmonių niekada nėra daug. Europoje ir Artimuosiuose Rytuose baptistų (kai kur vadinamų laisvaisiais evangelikais) priskaičiuojame apie vieną milijoną (www.ebf.org). 

Septynios skirtingų liturgijos ir teologijos krypčių bendruomenės (iš dvidešimties veikiančių Lietuvoje) yra susibūrę į bendruomenių sąjungą  http://www.baptist.lt/lt/, kad būtų draugaujama ir kenčiama kartu, padedama vieni kitiems, kad ir Lietuvoje būtų deramai atstovaujama ši sena krikščioniška tradicija (konfesija), savo kilme - europietiška, savo teologine kryptimi - apaštališkai radikali, savo bažnytine santvarka - savivaldi ir demokratiška.

Lietuvos evangelikų baptistų Konferencija vyko Visagino baptistų maldos namuose (bendruomenės pastorius - Vladimir Andrejevič Stasenko). Dalyvavo atstovai iš 7 LEBB sąjungos bendruomenių, svečiai iš latvių įkurto misijos taško, veikiančio Rokiškio miestelyje, ir iš Panevėžio m. "Dievo malonės" bendruomenės (rusakalbės).

Konferencija - aukščiausia LEBBS institucija, turinti teisę keisti įstatus, rinkti iš bažnyčių rekomenduotų laikinuosius Sąjungos lyderius, primti naujas bendruomenes, šalinti bendruomenes. Buvo aptartas klausimas prie įstatų priimti išsamų tikėjimo išpažinimą, diskusija vyko intensyviai. Šis klausimas paliktas spręsti naujai išrinktai Tarybai.

Nelengvą uždavinį - išrinkti naują tarybą, kuri veiktų iki kitos konferencijos (3 metus) ir Sąjungos pirmininką, kuris patariamas tarybos, vadovautų Sąjungos darbui, atstovautų ją santykiuose su valstybe (vyskupu jo nevadiname, nes vyskupo sąvoką, analogišką pastoriui, ganytojui, vyresniajam, dauguma (nors ne visi) priskiriame vietinės bažnyčios kontekstui), bendruomenių delegatai įvykdė.
Buvo pritarta naujai Tarybos sudėčiai: Pavel Volodko (Šiauliai), Vladimiras Sereda (Kaunas), Henrikas Žukauskas (Kretinga, Mažeikiai, Ylakiai), Alfredas Pabarčius (Vilnius), Piotr Tisevič (Visaginas), Vytautas Baranauskas (Klaipėda). Iš jų du yra Lietuvos Biblijos draugijos (LBD) nariai ir tai teikia vilčių, kad Sąjunga per ateinančius trejus metus bandys svariai prisidėti prie LBD, platinančios Šventąjį Raštą, veiklos.

LEBBS pirmininku išrinktas kretingiškis 31 metų Henrikas Žukauskas. Henrikas su žmona Gilija yra misionieriai Vakarų Lietuvoje, augina du sūnus ir dukrą. Į Sąjungą įstojo dar viena, aštunta bendruomenė. Ja tapo Panevėžio "Dievo malonės" bažnyčia.

Konferencijoje pritarta idėjai Šilutės rajone, Žemaitkiemyje, kur ką tik atstatyti autentiški ikikariniai vietos evangelikų baptistų maldos namai, šią vasarą surengti dvasiniam tikinčiųjų augimui skirtą jaunimo stovyklą, sutvarkyti ten esančias senovines evangeliškas (liuteronų ir baptistų) kapinaites.

Konferencija pabaigta malda už Evangelijos sklaidą Tautoje ir pasaulyje, už vienybę tarp krikščionių bažnyčių, pirmiausia ne struktūrinę, bet dvasinę.

Konferencijos delegatas A. Matijošius