Magijos propagavimo diskusijų pėdsakais

Versija spausdinimui

Donatas Glodenis

Magija visuomenėje buvo paplitusi visais laikais, ir tai, kad šiandien jos matome daugiau, gali tebūti tik žiniasklaidos nuopelnas. Tačiau padidintas magijos teikėjų ir jos paslaugų matomumas šiais metais sukėlė tiek atsargių, tiek ir gan aštrių reakcijų visuomenėje.

Gan subjektyviai išskirčiau dvi pagrindines su magija susijusias problemas, kurios buvo diskutuojamos šiais metais:

  • Magijos vartotojai neatrodo apsaugoti tiek nuo apgavystės, tiek ir nuo galimos žalos. Kaip sustiprinti vartotojo apsaugą šioje srityje?
  • Kažkodėl magija susilaukia labai daug žiniasklaidos priemonių, populiariosios publicistikos dėmesio. Magija net propaguojama. Ar ši tendencija - natūrali, ar užsakyta? Ir, ar magijos fenomenų demonstravimo, kuris gali daryti neigiamą įtaką silpnesnės psichikos žmonėms, nereikėtų apriboti?

Šių metų sausio viduryje NRTIC visuotiniame steigėjų susirinkime buvo iškeltas klausimas dėl vis populiarėjančių magijos fenomenų visuomenėje. NRTIC steigėjai nusprendė atkreipti visuomenės ir valstybės įstaigų dėmesį į šią problemą. Jau sausio 26 d. Vyriausybės įsteigta komisija ezoterinių, dvasinių ir religinių grupių veiklai tirti apsvarstė šį klausimą ir nusprendė atkreipti į ją kitų valstybės institucijų dėmesį bei pati teikti siūlymus dėl problemos sprendimo būdų.

Vasario pradžioje į įvairias valstybės institucijas kreipėsi Asociacija „Piliečių forumas“, skatindama valstybės institucijas sugriežtinti teisinį magijos propaguotojų veiklos reglamentavimą. „Piliečių forumui“ priklausančios organizacijos bei kitos prie kreipimosi prisidėjusios organizacijos nuogąstavo, kad magijos paslaugos plinta nevaržomai, žmonės yra apgaudinėjami, o žiniasklaida, nekritiškai informuodama apie magų veiklą, tik skatina juos, o dažnai ir reklamuoja.

Tuo pačiu metu aktyvi diskusija apie magijos problemą vyko ir žiniasklaidoje - toje pačioje žiniasklaidoje, kuri ką tik buvo susilaukusi nemažai priekaištų dėl magijos fenomenų propagavimo. Prieštaringų reakcijų susilaukė net ir objektyviai į problemą bandžiusios pažvelgti laidos.

Ezoterikų ir katalikų Bažnyčios reakcijos

Dėl magijos problemos visų pirma sunerimo patys magai: birželio mėnesį turėjo įvykti steigiamasis „Lietuvos ezoterikų konfederacijos“ suvažiavimas. Kol kas apie jo veiklą nedaug kas girdėti, tačiau atrodo, kad organizacijos steigimo tikslai buvę konstruktyvūs. Atrodo siekta nereguliuojamai maginių paslaugų rinkai suteikti savireguliacijos elementą; viename iš skelbimų apie įvyksiantį renginį teigiama, kad Ezoterikų konferedacija sieks apvalyti maginių paslaugų teikėjų rinką nuo šarlatanų, skelbti viešai nesąžiningų rinkos dalyvių sąrašus, ir pan. Kartu siekta sukurti organizaciją, kuri galėtų atstovauti ezoterikus valstybinėse institucijose, spręsti ginčus, iškilusius dėl jų veiklos.

Lietuvos katalikų Bažnyčios hierarchai taip pat reagavo, nors ir neskubėdami. Gegužės mėnesį buvo surengta spaudos konferencija apie magijos plitimą ir fenomenus bei išplatintas kreipimasis į tikinčiuosius ir visuomenę dėl okultizmo plitimo. Kreipimesi ne tik įvardijamas negatyvus katalikų Bažnyčios požiūris į magiją, jos praktikuotojus bei paslaugų vartotojus, bet ir siūloma valstybei imtis priemonių stabdant okultizmo plitimą. Okultizmas įvardijamas kaip opi visuomenės problema: „Žlugdydamas asmens iniciatyvą, pasitikėjimą savimi, orumą ir atsakomybę, nutraukdamas socialinio solidarumo saitus okultizmas kelia grėsmę aiškiais principais ir tarpusavio pasitikėjimu pagrįstam žmonių bendrabūviui“.

Valstybės institucijų veiksmai

Seime darbo grupės dirbo prie keleto dokumentų, susijusių su maginių paslaugų reglamentavimu. Vienas jų - Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kuris buvo patvirtintas birželio mėnesį. Vienas iš naujojo žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso principų skamba taip:

18. Žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi propaguoti žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama pramogai arba kaip įstatymais nedraudžiamo tyrimo objektas. Neturi būti sudaromas įspūdis, kad astrologai, chiromantai, parapsichologai, ekstrasensai, bioenergetikai gali teikti patikimų patarimų dėl ateities, sveikatos ar kitų dalykų.

Jau minėta Vyriausybės įsteigta komisija ezoterinių, dvasinių ir religinių grupių veiklai tirti birželio 26 d. susirinkusi į posėdį, peržvelgusi komisijai pateiktus pasiūlymus bei tyrimų rezultatus (vienas komisijai pateiktų tyrimų buvo iš NRTIC projekto „Sąmoningas pasirinkimas“) nusprendė siūlyti keletą įstatymų pakeitimų, iš kurių svarbesni - pakeitimas Visuomenės informavimo įstatymui, kuriuo būtų aiškiau reglamentuotas paranormalių reiškinių demonstravimas televizijoje, bei draudimas reklamuoti magijos paslaugas kaip sveikatos priežiūros ar gydymo paslaugas. Kartu buvo nuspręsta pasiūlyti Finansų ministerijai svarstyti maginių paslaugų teikėjų apmokestinimo klausimą bei parengti informacinę medžiagą apie magijos paslaugas, kad jų vartotojai būtų geriau informuoti apie gaunamos paslaugos pobūdį bei galimybes ginti savo teises.

Neužilgo po komisijos posėdžio darbą baigė kita Seimo darbo grupė, parengusi Visuomenės informavimo įstatymo naujos redakcijos projektą, kuriame, šį kartą - kaip leidėjams privalomą dalyką, įtraukė nuostatą, kad „Viešosios informacijos rengėjai negali propaguoti žmonių ar jų grupių antgamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama pramogai arba kaip tyrimo objektas.“ Tuo tarpu Žurnalistų etikos inspektorius nuostatas, susijusias su paranormalių reiškinių demonstravimo per televiziją apribojimu, siūlo įtraukti ne į Visuomenės informavimo įstatymą, o į Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą. Matyt nuogąstaujama, kad draudimas propaguoti antgamtines žmonių galias, koks jis yra įrašytas Visuomenės informavimo įstatymo projekte, pažeidžia tiek žodžio laisvę, tiek ir teisę skleisti savo tikėjimą. Tuo tarpu tam tikras tokios informacijos skleidimo per televiziją būdai ar transliavimo laiko ribojimai gali būti tinkamai pagrįsti siekiu apsaugoti nepilnamečius nuo gąsdinančių egzorcizmo, dvasių apsėdimo ir pan. fenomenų demonstravimo per televiziją.

Kas iš to?

Kol kas tai - tik įstatymų projektai, ar nedaug galios teturintis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Teisingumo ministerija, kuri kartu su Nacionaline vartotojo teisių apsaugos taryba rengs informacinę medžiagą apie magijos paslaugas, šios medžiagos dar neišplatino. Tačiau procesas, kurio pasėkoje magijos pardavėjų laisvės gali būti šiek tiek suvaržytos, o jų savireklama bei žiniasklaidos priemonių dovanojamas viešumas šiek tiek apribotas. Ar tai turės įtakos magijos paplitimui Lietuvoje, tik ateitis teparodys.

raktiniai žodžiai: