Martyno Liuterio „Didysis katekizmas“ prabyla į lietuvių skaitytoją

Versija spausdinimui

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios komunikacijos ir leidybos centras „Kelias“ neseniai išleido garsiojo Bažnyčios reformatoriaus Martyno Liuterio „Didįjį katekizmą“ (iš vokiečių kalbos vertė Tomas Kiauka). Kalbos vaizdingumu ir vulkaniškomis charakterio savybėmis garsėjęs reformatorius šioje knygoje dėsto savosios teologijos pagrindus.

„O pats sau sakau, kad aš irgi esu daktaras ir pamokslininkas, net toks mokytas ir patyręs, kokie tik gali būti visi tie, kurie tokie įžūlūs ir pasitikintys savimi; vis dėlto aš elgiuosi kaip vaikas, mokomas katekizmo, ir skaitau bei kalbu žodį po žodžio [...] kasdien dar skaitau ir studijuoju ir vis dėlto negaliu jo išmokti taip, kaip norėčiau, ir turiu likti katekizmo vaikas ir mokinys, ir mielai toks liksiu.“

„Didysis katekizmas“ kartu su dar šešiomis knygomis įeina į evangelikų liuteronų doktrininių raštų rinkinį „Santarvės knyga“.