Meksikos valdžia kovoja su Šventosios Mirties kultu

Versija spausdinimui

Meksikos vykdomosios valdžios struktūros sprendžia ar taip vadinamąjį „Santa Muerte“ (Šventosios Mirties) kultą reiktų laikyti satanistiniu ir ilgainiui visiškai jį uždrausti.

Toks kultas egzistuoja jau 300 metų ir išplitęs visoje Meksikoje. Nors šalies katalikų hierarchija ryžtingai kovoja su „Santa Muerte“ pamaldumu, apsigobusio skeleto su dalgiu rankoje statulėlės dažnai meksikiečių namuose laikomos šalia įvairių šventųjų atvaizdų.

1999 metais Mechike atsidarė bažnyčia, kur pasimelsti prieš tokią statulėlę galima visiškai atvirai, nesislapstant. Tai – taip vadinamos „Meksikos ir JAV Tradicinės katalikų bažnyčios“ parapija. Ši organizacija nepripažįsta I ir II Vatikano susirinkimų teisėtumo ir nepaklūsta Popiežiui.

Nuo savo įsikūrimo šalies sostinėje dienos, ši bendruomenė ženkliai pagausėjo ir planuoja įkurti naujas parapijas kituose miestuose, taip pat JAV teritorijoje. Tradicinės bažnyčios „dvasininkai“ atmeta kaltinimus, jog pamaldumas mirčiai yra satanizmas ir vadina Muerte „viena iš daugybės neoficialių Meksikos šventųjų“.

Vis tik valdžia atrodo ruošiasi panaikinti religinės organizacijos licenziją Tradicinei bažnyčiai. Vidaus reikalų ministro teigimu, ši grupė apgavo pareigūnus: ji gavo licenziją kaip tradicinė katalikų organizacija, o ne kaip sekta, besimeldžianti mirčiai.

Tradicinės bažnyčios įkūrėjas, vyskupas David Romo pareiškė, jog valdžia bando imtis represijų prieš religinę bendruomenę. Romo teigia, jog jis patvirtino Muerte kultą prieš penkis metus tikinčiųjų prašymu. Tradicionalistų lyderis sako, jog jo Bažnyčia sutaurino šį kultą ir suderino šį pamaldumą su Biblijos tekstais. Romo vertinimu, Šventosios Mirties kultą praktikuoja apie pusantro milijono meksikiečių. Jis ypač populiarus tarp varguomenės ir tarp žmonių, kuriems dažnai tenka susidurti su pavojais savo darbe.

   Pagal 2005-03-02 www.religio.ru pranešimą
   parengė A. Peškaitis