Naujasis įstatymas uždraudė Lietuvoje bet kokią diskriminaciją

Versija spausdinimui

Trečiadienis, lapkričio 19 d. (Vilnius). BNS agentūra šiandien informavo, kad Seimas antradienį (11.18) priėmė Lygių galimybių įstatymą, uždraudžiantį bet kokią tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją dėl asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų.

"Norėčiau jus visus pasveikinti su dar vienu žingsniu ginant žmogaus teises", - priėmus įstatymą parlamentarams sakė Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius.

Įstatyme apibrėžiamas valdžios ir valdymo institucijų, švietimo, mokslo ir studijų institucijų bei darbdavių pareigos, susijusios su lygių teisių įgyvendinimu.

Be kita ko, Lygių galimybių įstatymas draudžia skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos asmenims, sveikiems asmenims, tam tikros rasės ar etninės priklausomybės asmenims, asmenims, išpažįstantiems tam tikrą religiją, tam tikrų įsitikinimų asmenis.

Įstatymo įgyvendinimo priežiūrą vykdys Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius. Į kontrolierių bus galima kreiptis ne tik dėl diskriminacijos, bet ir priekabiavimo.

Lygių galimybių įstatymas priekabiavimą apibrėžia kaip nepageidaujamą elgesį, kai "dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka".

Parengta pagal BNS informaciją