Net 424 europarlamentarai gina reikšmingiausią Rumunijos Katalikų Bažnyčios katedrą

Versija spausdinimui

Italų naujienų agentūra SIR informavo apie tai, kad gegužės pabaigoje Europos Parlamente pasirodė deklaracija Nr. 54, kuria siekiama apsaugoti Bukarešto katalikų Šv. Juozapo katedrą. Tai pirma tokio pobūdžio iniciatyva, kurios ėmėsi 5 Rumunijos deputatai (4 socialistai ir 1 liberalas). Šalis nuo sausio 1 d. tapo Sąjungos nare. Deklaracijos autoriai atkreipė dėmesį į daugelį neteisėtų veiksmų, kurie buvo įvykdyti siekiant imtis 19 aukštų pastato statybos vos už 8 metrų nuo istorinės reikšmės katedros. Neteisėti leidimai buvo išduoti, nepaisant jokių galiojančių normų. Be to, deputatai pateikė techninių tyrimų duomenų, kurie aiškiai rodė, kokia rimta grėsmė kiltų katalikų šventovei galimo žemės drebėjimo atveju, kadangi Rumunijos teritorija yra seisminės rizikos zona.

Deklaracija buvo surašyta po to, kai Šalies krikščionių bendruomenės protestai nepajėgė palaužti atsakingų valdžios institucijų atsisakymo analizuoti problemą ir neįtikėtinai vilkino teisinius procesus.

2007 m. liepą, praėjus 15 mėnesių po Bukarešto arkivyskupijos pateikto ieškinio, tribunolas pasisakė dėl darbų sustabdymo, tačiau per tuos 15 mėnesių verslininkai spėjo iškelti pastatą beveik iki galutinio aukščio.

Strasbūre deklaracijai pritarė 424 EP nariai. Reikalinga dauguma yra 393. Pasirašiusieji atstovavo visoms politinėms pakraipoms (liaudininkams, socialistams, liberalams, Tautų Europai etc.). Šiuo pritarimu jie išreiškė nuomonę Europos piliečių, kuriems atstovauja, vardu, kad nebūtų naikinamas Rumunijos kultūrinis paveldas ir gerbiant religinių bendrijų teises. Kaip tik šiais metais vienas iš šalies miestų Sibiu yra Europos kultūros sostinė.

Ypač aktyviai deklaraciją parėmė italų, lenkų, airių, slovakų ir lietuvių delegacijos.

Yra vilties, kad šią nelygią kovą laimės teisingumas. Bendroji Europos istorija taip pat ir savo paminklais yra lopšys kultūros, kurioje išaugome mes visi.

Parengta pagal SIR

Bernardinai.lt