Neužsiregistravę baptistai tėra religinė gauja, teigia uzbekų saugumo leitenantas

Versija spausdinimui

Spalio 6 dieną Forum 18 žinių tarnyba pranešė, kad antiteroristinio policijos padalinio leitenantas Ališeras Kurbanovas, prieš tai uždraudęs neregistruotai baptistų bažnyčiai Navoji mieste rinktis pamaldoms, į baptistų skundą atkirto, kad "jie iš viso net ne bažnyčia, o religinė gauja". Jo teigimu pagal Uzbekistano įstatymus negalima rinktis melstis prieš tai neužregistravus bendruomenės, o baptistai iš principo atsisako tai padaryti, bijodami valdžios kišimosi į religinį gyvenimą.

Navoji mieste baptistų pamaldos išvaikytos po to, kai Kurbanovas konfiskavo krikščioniškas knygas iš gatvėje jas dalinusių tikinčiųjų rugsėjo 27 d. bei pagrasino grupės vadovui Nikolajui Nikulinui kriminaline bausme. Pastarasis jau buvo baustas 10 parų arešto administracine tvarka, bet išėjęs iš daboklės ir toliau evangelizuoja. Po administracinės nuobaudos jam jau gresia ir baudžiamoji atsakomybė už religinių bendrijų įstatymą pažeidžiančią veiklą (Baudžiamojo k. 216 straipsnis). Kai Forum 18 paklausė Kurbanovo, ar tokie policijos veiksmai nepažeistų Uzbekistano tarptautinių įsipareigojimų pagal Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių paktą (International Covenant on Civil and Political Rights), garantuojantį teisę laisvai rinktis religiniais tikslais, o pagal šalies religinių bendrijų įstatymo 2 straipsnį "jeigu kokį nors klausimą dėl teisės laisvai rinktis atlikti religines apeigas tarptautiniai susitarimai reguliuoja kitaip nei nacionalinės teisės normos, tai galioja tarptautiniame susitarime esančios taisyklės," pareigūnas atsakė, kad "tai Vidaus reikalų ministerijos problema, o ne eilinių sistemos darbuotojų". "Jūs sutiksite su manimi, kad policijos pareigūnui būtų juokinga pradėti savo veiksmus tikrinti pagal tai, kaip Administracinių teisės pažeidimų ar Baudžiamasis kodeksai atitinka tarptautinių susirtarimų, prie kurių Uzbekistanas yra prisijungęs, normas." Kurbanovas žinių agentūrai paneigė faktą, kad jis konfiskavo iš baptistų gatvės bibliotekos knygas. Jo teigimu jis jas tik paėmė pasiskaityti, nes labai jomis domisi. Uzbekistane pastaruoju metu užfiksuota keletas bandym persekioti neregistruotas protestantiškas bendruomenes, pavyzdžiui Ahmad Yassavy kaime netoli Taškento bei Nukuso mieste Karakalpakstano autonominėje respublikoje. Savo viešame pranešime spaudai Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus teisių komisijos specialusis pranešėjas religijos ir tikėjimo laisvės klausimais Abdelfattah'as Amor'as pasmerkė agresyvėjančią įstatyminę bazę Centrinėje Azijoje. Įstatymuose draudžiama neregistruotoms rel.bendruomenėms rinktis melstis. Persekiojami ne tik radikalūs musulmonai(vahabiai ir kt.), bet ir įvairūs krikščionys, Jehovos liudytojai, krišnaitai, bahajai ir kt.