2011 m. PROGRESS projekto rėmuose parengti analizės ir politikos dokumentai diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų ir diskriminacijos prevencijos tema

Versija spausdinimui

NRTIC 2011 m. dalyvavo įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją ir netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress) (Nr. VS/2009/0374; SI2.542844; sutarties priedas Nr. VS/2010/0114). Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos lėšų, jį Lietuvoje įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Darbo ir socialinių tyrimų institutas bei Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas.

ES_logoivairoveem5lygiu_galimybiu_logo

 

 

 

 

Pateikiame NRTIC šio projekto vykdymo metu parengtus dokumentus. Tikimės, kad jie bus naudingi valstybės politiką lygių galimybių ir religijos laisvės srityse formuojantiems ir įgyvendinantiems.