NRTIC pradėjo vykdyti projektą „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje“

Versija spausdinimui

2013 gegužės 31 d. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras pradėjo vykdyti projektą „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi sprendimo būdai“. Projektą finansuoja Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-007).

VRM logotipasProjekto tikslas – gilinti viešojo sektoriaus darbuotojų žinias apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ir įsitikinimų asmenims Lietuvoje ir gerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką religijos laisvės srityje.

Europos Sąjungos paramos logotipas

Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ tikslą – skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę siekiant pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką.

Vykdant šį projektą bus atliekama teisės aktų, susijusių su lygių galimybių žmonėms nepriklausomai nuo jų religijos ar įsitikinimų įgyvendinimu, analizė bei parengtos rekomendacijos šių teisės aktų tobulinimui – pateikiamos žinios valstybės tarnautojams apie teisės aktų tobulinimą siekiant užtikrinti lygias galimybes religijos laisvės ir įsitikinimų srityje. Kita projekto vykdymo metu numatyta veikla – kokybinis ir kiekybinis tyrimas. Kokybinio tyrimo metu pusiau struktūruotų interviu metodu apklausiant diskriminaciją dėl religijos ar įsitikinimų patyrusius asmenis bus siekiama išanalizuoti tokią diskriminaciją patyrusiųjų poreikius, surinkti žinių apie Lietuvoje paplitusios diskriminacijos religijos ar įsitikinimų pagrindu aspektus. Atliekant kokybinį tyrimą taip pat bus analizuojama žiniasklaidoje pateikiama informacija apie religines mažumas ir jų stigmatizaciją, kas taip pat sudarys galimybes nustatyti visuomenės gyvenimo sritis, kuriose religinės mažumos labiausiai pažeidžiamos diskriminacijos religijos ar įsitikinimų pagrindu aspektu. Vykdant kiekybinį tyrimą bus parengtas Lietuvos gyventojų apklausos klausimynas apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ir įsitikinimų žmonėms. Šie tyrimai padės surinkti naujus duomenis apie gyventojų nuostatas religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimo klausimu, įvertinti tendencijas. Šie duomenys bus panaudoti analizuojant faktinę situaciją Lietuvoje ir rengiant mokymų medžiagą valstybės tarnautojams. Vykdant projektą planuojamų mokymų tikslas – gilinti valstybės ir savivaldos institucijų atstovų žinias apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ir įsitikinimų asmenims Lietuvoje.

Projekto tikslinė grupė – viešojo sektoriaus darbuotojai, kuriems reikalingos žinios apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ar įsitikinimų asmenims. Įgyvendinant projektą siekiama pagerinti viešąją politiką lygių galimybių užtikrinimo srityje.

Projektas bus vykdomas iki 2014 m. pabaigos.

raktiniai žodžiai: