NRTIC projektui „Sąmoningas pasirinkimas“ - vieneri metai

Versija spausdinimui

2003-10-22, Vilnius. 2002 m. spalio 8 d. pradėtas bendras Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro bei Lietuvos pranciškonų provincijos projektas „Sąmoningas pasirinkimas“. Visus metus kiekvieną pirmadienį ir antradienį nuo 17 iki 19 val. visi pageidaujantys galėjo kreiptis į Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinėje budinčius specialistus informacijos apie naujus religinius judėjimus, konsultacijos apie tai, kaip turėtume elgtis, jei artimas žmogus pateko į mums nerimą keliančią religinę grupę.

Praėjus metams, galima įvertinti svarbiausius projekto rezultatus. Per metus Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro ekspertai konsultavo 38 asmenis. Motyvai, kurie paskatino žmones ieškoti specialistų pagalbos, labai įvairūs. Dalį žmonių paprasčiausiai sudomino kuri nors naujojo religingumo apraiška, kitiems buvo reikalinga konsultacija, kaip elgtis, patiems ar artimam žmogui susidūrus su naujuoju religingumu, taip pat NRTIC tarpininkavo, kad daliai konsultuotų žmonių būtų suteikta profesionali psichologinė pagalba.

Pokalbiai su žmonėmis projekto metu leidžia tvirtinti, jog daugumai žmonių labai trūksta objektyvios informacijos apie įvairius šiuolaikinio religingumo aspektus. Taip pat galima teigti, jog šeimose kylantys konfliktai dėl religinių pažiūrų labai dažnai glaudžiai susiję su psichologinėms santykių tarp žmonių problemomis. Taip pat pastebima tendencija, jog įvairūs religiniai ar pseudoreliginiai centrai savo pažiūras dažnai bando pateikti kaip sudėtinę tradicinės krikščionybės dalį, o tokia galimybė susidaro todėl, jog didelė Lietuvos žmonių dalis menkai teišmano net ir tos religinės organizacijos, kuriai formaliai priklauso, doktriną.

Projektas „Sąmoningas pasirinkimas“ bus ir toliau vykdomas. Kaip jau tapo įprasta, NRTIC specialistai konsultuoja kiekvieną pirmadienį ir antradienį Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinėje (Maironio g.) nuo 17 iki 19 val. Taip pat jau veikia Naujųjų religijų tyrimo ir informacijos centro internetinė svetainė, kurioje galite rasti daug informacijos apie šiuolaikinį tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių religingumą. Svetainės adresas – www.religija.lt.

NRTIC informacija žiniasklaidai