Pareiškimas dėl katalikų ir anglikonų santykių

Versija spausdinimui

Tarptautinė anglikonų ir Romos katalikų komisija vienybės ir bendros misijos klausimams (IARCCUM) paskelbė notą, kurioje paneigė žinomo britų dienraščio „The Times“ išspausdinto straipsnio iškraipymus.

„The Times“ žurnalistė religijos klausimais Ruth Gledhill paskelbė, jog minėta bendra anglikonų ir Romos katalikų komisija rengia dokumentą, kuris neva pasiūlys radikalų anglikonų Bažnyčios susivienijimą su Romos katalikų Bažnyčia ir popiežiaus autoriteto pripažinimą bei pateiks „priemonių paketą“, kaip tai įgyvendinti. Žurnalistės straipsnyje aiškinama, kad tokiam žingsniui paskatino anglikonų Bažnyčios viduje kilęs konfliktas, kai kurių komentatorių prilyginamas skilimui tarp „konservatorių“ ir „liberalų“ frakcijų, ypač dėl homoseksualių asmenų šventinimo į kunigus. Konservatoriai, ypač Afrikoje esančios bendruomenės, tam priešinasi, nes mano, jog tai neatitinka Biblijos mokymo. Liberalai, dažniausiai Šiaurės Amerikoje esančios bendruomenės, taip nemano.

Būtent JAV 2004 metais vyskupu buvo įšventintas Gene Robinsonas, atvirai deklaravęs savo homoseksualumą. Anot straipsnio autorės, yra ir kitų susivienijimui palankių veiksnių – pirmąsyk nuo Reformacijos laikų katalikai Anglijoje, ypač dėl imigracijos, vejasi anglikonus, taip pat išryškėjo anglikonų nesugebėjimas sukurti bendrą doktriną, kuri pašalintų prieštaravimus. Šioje šviesoje popiežiaus primatu besiremianti katalikų doktrinos vienybė pradeda atrodyti patraukli ir įgyja vertę anglikonų konservatorių akyse. Juo labiau kad arkivyskupas Rowanas Williamsas, Anglijos ir anglikonų Komunijos visame pasaulyje oficialus lyderis, anksčiau atlaidžiai žiūrėjęs į liberalias Šventojo Rašto interpretacijas homoseksualių asmenų atžvilgiu, pastaruoju metu užėmė aiškią poziciją, pasak kurios, anglikonų Bažnyčios vienybė yra svarbesnė nei kai kurių bažnytinių provincijų autonomija.

Tarptautinė anglikonų ir Romos katalikų komisija patvirtino, jog tikrai yra parengtas naujas dokumentas, kalbantis apie anglikonų bei katalikų teologinį dialogą ir bendro veikimo galimybę, tačiau paneigė „The Times“ žurnalistės pateiktą interpretaciją. Komisija išreiškė apgailestavimą, kad ji nepalaukė tuo pat metu su dokumentu planuojamų išleisti abiejų pusių, katalikų ir anglikonų, komentarų, kurie patikslins dokumento prasmę, tačiau paskubėjo paskelbti „sensaciją“.

Tačiau, teigia katalikų ir anglikonų komisijos nota, parengtas dokumentas sąžiningai apibendrins pastarųjų 35 metų katalikų ir anglikonų dialogą. Ten taip pat kalbama apie Romos vyskupo autoriteto pripažinimo problemą, tačiau tai anaiptol jokia naujiena – šia tema buvo kalbama nuo pat dialogo pradžios ir teigti, jog tai neva bus „radikalus pasiūlymas“ anglikonams tapti katalikais, yra liūdesį keliantis perdėjimas. Lygiai taip pat klaidinga šia prasme interpretuoti pasiūlymus, kaip anglikonų ir katalikų Bažnyčių lyderiai bei tikintieji galėtų glaudžiai bendradarbiauti.

Notoje primenama popiežiaus Benedikto XVI susitikime su Kenterberio arkivyskupu pasakyti žodžiai, jog katalikų Bažnyčia mato anglikonų Komuniją kaip Evangelijoje bei Apaštalų Tradicijoje įsišaknijusią bendruomenę ir tikisi, remiantis bendrais pagrindais, pasiekti su ja visišką ir regimą vienybę.

Klaidinga yra „vienybę“ šiame kontekste suvokti kaip „asimiliaciją“, kaip didesnės bendruomenės norą praryti mažesnę. Ne, tai bendras ieškojimas ir laisvas pritarimas pamatiniams teiginiams, kuris nepanaikina bendruomenės dvasinio ir kultūrinio ypatingumo.

Vatikano radijas