Pareiškimas Popiežiui priėmus Varšuvos arkivyskupo atsistatydinimą

Versija spausdinimui

Sekmadienį turėjo įvykti naujojo Varšuvos arkivyskupo Stanislawo Wielguso ingresas į Varšuvos katedrą. Tačiau pastarosiomis dienomis iškėlus į viešumą, su visomis detalėmis, jo bendradarbiavimo su komunistinio Lenkijos režimo saugumu faktus, naujasis arkivyskupas atsistatydino, o popiežius Benediktas XVI atsistatydinimą tuoj pat priėmė ir laikinai Varšuvos arkivyskupijos Apaštališkuoju administratoriumi paskyrė buvusį Varšuvos arkivyskupą, Lenkijos primą kardinolą Jozefą Glempą.

Komentuodama Lenkijos Bažnyčią ir visuomenę sukrėtusį įvykį, Vatikano spaudos salė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma:

Arkivyskupo Wielguso elgesys praeityje, Lenkiją valdant komunistų režimui, rimtai sukompromitavo Bažnyčios autoritetą, taip pat ir tikinčiųjų akyse. Dėl to, nepaisant jo nuolankaus ir jaudinančio prašymo atleisti, atsistatydinimas iš Varšuvos sosto ir Šventojo Tėvo sprendimas tuoj pat atsistatydinimą priimti, buvo adekvatus sprendimas toje šalyje susidariusios dezorientacijos akivaizdoje.

Tai didelio skausmo valanda Bažnyčiai, kuriai esame daug skolingi ir kurią mylime, Bažnyčiai, davusiai tokius didžius ganytojus kaip kardinolas Wyszynskis ir visų pirma popiežius Jonas Paulius II. Visuotinė Bažnyčia privalo būti dvasiškai solidari su Lenkijos Bažnyčia ir lydėti ją malda bei padrąsinimais, kad kuo greičiau ji atrastų ramybę.

Tuo pat metu reikia pabrėžti, kad arkivyskupo Wielguso atvejis nėra pirmas ir turbūt nėra paskutinis puolimo prieš Bažnyčios vadovus atvejis, remiantis buvusio režimo dokumentais. Tų dokumentų yra labai daug ir bandant juos vertinti ir pagal juos daryti teisingas išvadas negalima užmiršti, jog tuos dokumentus režimo funkcionieriai rengė naudodami bauginimus ir šantažą.

Nuo komunistų režimo pabaigos praėjo jau nemažai metų; mirė didysis ir jokių puolimų nebijantis popiežius Jonas Paulius II; o dabartinė puolimų prieš Lenkijos Bažnyčią banga, siekia ne nuoširdžiai ir skaidriai ieškoti tiesos, bet yra panaši į keistą sąjungą tarp buvusių persekiotojų ir Bažnyčios priešų, primena kerštą tų, kurie praeityje persekiojo Bažnyčią ir buvo tikėjimo bei lenkų tautos laisvės troškimo nugalėti.

„Tiesa padarys jus laisvus“ sako Kristus. Bažnyčia nebijo tiesos ir jos nariai, norėdami būti ištikimi Viešpačiui, privalo sugebėti išpažinti savo kaltes. Linkime Lenkijos Bažnyčiai drąsiai ir blaiviai išgyventi ir įveikti šį sunkų metą, idant ji galėtų tęsti savo svarbią misiją ir duoti nepaprasto tikėjimo bei evangelinio veržlumo liudijimą Europos ir viso pasaulio Bažnyčiai.

Vatikano radijas