Pasaulio religijų lyderiai pažadėjo kovoti prieš šiandieninę vergiją

Versija spausdinimui

2014 m. gruodžio mėn. 2 d. pasaulio religijų lyderiai, tarp kurių buvo popiežius Pranciškus, musulmonų, judėjų, hinduizmo bei kitų krikščioniškų atstovai, paskelbė, jog imsis visų jiems prieinamų priemonių, kad dar iki 2020 metų užkirstų kelią vis labiau plintančiai prekybai žmonėmis.

Pranciškus pirmasis padėjo parašą po deklaracija, kuri tokius žmogų žeminančius veiksmus kaip narkotikų kontrabanda, darbininkų išnaudojimas, prostitucija bei prekyba organais įvardija kaip „nusikaltimą prieš žmogaus prigimtį“. Su šiuo teiginiu taip pat sutiko ir imtis veiksmų savo parašu įsipareigojo: du rabinai, anglikonų bendruomenės vadovas, hinduizmo atstovas iš Indijos, budistai iš Vietnamo, imamas iš Egipto bei Irako ajatola.

Pasak popiežiaus, „psichologinis, ekonominis ar seksualinis vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių išnaudojimas šiandien įkalino dešimtis milijonų žmonių“.

Prieš pasirašydamas deklaraciją, popiežius Pranciškus pareiškė padarysiąs „viską, kas yra mūsų galioje, tiek tikinčiųjų bendruomenės gretose tiek ir už jos ribų“, kad būtų užkirstas kelias tokiam žmogiškojo orumo pažeminimui, kurį susirinkimo metu religijų vadovai pavadino „moderniąja vergija“.

Romos katalikų lyderis, kurį seka apytiksliai 1,2 milijardo tikinčiųjų visame pasaulyje, moderniąją vergystę pavadino „žiauria maro epidemija“.

Praėjusį mėnesį fondas „Eik laisvas“ (ang. Walk Free Foundation) kartu su Australijos žmogaus teisių gynimo grupe paskelbė savo tyrimo rezultatus, tokiu būdu atskleisdami, kad beveik 36 mln. žmonių tenka patirti įvairias vergavimo formas. Įstrigę skolose šie žmonės priversti glaustis prieglaudose ar nakvynės namuose, dirbti vergo darbą, o jų vaikai jau gimsta su vergo stigma.

Prie susirinkimo taip pat prisijungė ir 300 milijonus sudarančių krikščionių ortodoksų patriarchas Bartalomėjus, kuris, nors ir būdamas savo būstinėje Stambule, tiesiogiai dalyvavo renginyje video konferencijos ryšio dėka.

Renginio iniciatoriai ir organizatoriai – Pasaulinis laisvės tinklas (ang. Global Freedom Network), kovojantis prieš žmonių išnaudojimą. Organizacijos nuomone, religijų lyderiai kaip niekas kitas gali ne tik įkvėpti tikinčiuosius kovoti prieš žmonių vertimą vergais, tačiau ir užkirsti kelią šiai anomalijai, įvairių fondų veiklos, švietimo sistemos bei religinių reformų pagalba. Be to, tikimasi, jog teigiamų rezultatų bus pasiekta ir dvasiniams lyderiams pabrėžiant etinę būtinybę vengti pirkti prekes, kurių gamybai išnaudojami žmonės.

Pagal Reuters žinių agentūros 2014 m. gruodžio 2 d. pranešimą parengė Deimantė Sadauskaitė

raktiniai žodžiai: