Pietų Korėjos vyskupai priminė abiejų Korėjų įsipareigojimą įkurti nebranduolinę zoną

Versija spausdinimui

Branduolinį ginklą sukūrusį ir jo bandymą atlikusi Šiaurės Korėja užsitraukė visos tarptautinės bendruomenės pasmerkimą bei sulaukė griežtų Jungtinių Tautų Organizacijos sankcijų, tačiau pranešimai iš Pietų Korėjos ir kitų šalių leidžia manyti, kad Pchenjanas ne tik neketina atsisakyti labai pavojingų veiksmų, bet rengiasi dar vienam branduolinio ginklo bandymui.

Tarptautinės bendruomenės pasmerkimą, ypač Jungtinių Tautų Organizacijos sankcijas, Pchenjanas laiko karo skelbimu Šiaurės Korėjai. Tokia laikysena rodo, kad Pchenjano režimas žada vykdyti konfrontacinę politiką kaimyninių šalių ir net viso pasaulio atžvilgiu. Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija oficialiai pagrasino negailestingais ir tvirtais atsakomaisiais veiksmais jei bus bandoma pažeisti Šiaurės Korėjos suverenumo teises. Kai kurie apžvalgininkai spėlioja, kad antrąjį branduolinio ginklo bandymą Pchenjanas galės įvykdyti šį ketvirtadienį, kai Pietų Korėjos sostinėje Seule lankysis Jungtinių Valstijų užsienio reikalų ministrė Rice. Beje, jei Pchenjanas ligi šiol nerodo jokio pozicijos lankstumo, lygiai tvirtai nenusileidžia Jungtinių Valstijų vyriausybė. Dvišalio dialogo su Šiaurės Korėja minčiai nepritaręs prezidentas Bušas pareiškė esąs įsitikinęs, kad tarptautinės bendruomenės daromas spaudimas privers Šiaurės Korėjos vadovą Kim Džon Ilą apsispręsti ir leis problemą išspręsti be prievartos.

Tačiau Pietų Korėjos Bažnyčia mano, kad tik per dialogą ir kantrią ištvermę bus galima sukurti taiką ir sumažinti naują įtampą, kurią Korėjos pusiasalyje sukėlė Pchenjano režimo įgyvendintas atominio ginklo bandymas. Pietų Korėjos vyskupai apie naują įtampą tarp dviejų Korėjų kalbėjo ką tik pasibaigusioje Korėjos vyskupų konferencijos generalinėje asamblėjoje. Pasibaigus asamblėjos darbams vyskupai paskelbė laišką, kurį pasirašė konferencijos Teisingumo ir Taikos bei Korėjos tautos susitaikymo komisijų pirmininkai. Dokumente vyskupai tvirtina, jog niekaip negalima pateisinti branduolinio ginklo turėjimą ir prašo tarptautinės bendruomenės visomis atsakingomis priemonėmis siekti būdų kaip išspręsti naują krizę. Anot vyskupų, tai bus galima tuomet, jei bus sudarytos sąlygos pilnutinai įgyvendinti 1991 metais abiejų Korėjų pasirašytą Susitaikymo, nepuolimo ir nebranduolinės zonos įkūrimo sutartį.

Korėjos vyskupai priminė, kad Šiaurės ir Pietų Korėjos per pastaruosius metus plėtojo taikingus ryšius, kurie abejoms šalims leido viena kitą pažinti ne kaip priešą, o kaip vieną tautą. Atsižvelgus į tai, - pažymi katalikų ganytojai, - niekam neturi būti leidžiama trukdyti arba ardyti šį procesą, vedantį į Korėjos pusiasalio vienybę ir taiką.

Panašią poziciją išsakė kitame komunikate Pietų Korėjos pasauliečių apaštalavimo taryba. Ji pažymėjo, kad Pietų Korėjos katalikų Bažnyčios tautiečiams Šiaurės Korėjoje vardan susitaikymo suteikiama pagalba neturėtų būti panaudojama masinio naikinimo ginklams, kaip pavyzdžiui branduoliniams, kurti.

Vatikano radijas