Popiežius bus palaidotas Šventojo Petro bazilikoje, Romoje

Versija spausdinimui

2005m. balandžio 4 dienos rytą Vatikane įvyko Kardinolų kolegijos posėdis. Posėdyje buvo nuspręsta, jog Popiežiaus laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 8 dieną, 10 valandą. Laidotuvių ceremonijai vadovaus Kardinolų kolegijos dekanas Josephas Ratzingeris.

Kardinolai taipogi susipažino su Jono Pauliaus II testamentu, norėdami išspręsti klausimą dėl jo laidojimo vietos. Popiežius galėjo būti laidojamas arba Šventojo Petro bazilikos požeminėje kriptoje šalia kitų mirusių pontifikų, arba gimtojoje Lenkijoje, jei taip būtų buvę nurodyta jo testamente.

Anot Vatikano spaudos atstovo Ch. Navaro – Valso kardinolų kolegijos sprendimas apie Popiežiaus palaidojimą Šventojo Petro bazilikos kriptoje buvo priimtas, atsižvelgus į jo testamente išreikštą valią.

Jonui Pauliui II skirta pati garbingiausioji vieta bazilikos požemiuose – šalia apaštalo Petro, kuris yra laikomas pirmuoju Romos popiežiumi, kapo. Šioje vietoje anksčiau buvo palaidotas popiežius Jonas XXIII. Tačiau jį paskelbus palaimintuoju, jo karstas perkeltas į Šventojo Petro bazilikos altorių, kur ilsisi įvairių epochų šventieji ir palaimintieji.

Pagal www.religio.ru ir kitų žiniasklaidos priemonių 2005-04-04 dienos pranešimus parengė A. Peškaitis