Priimta JT rezoliucija dėl karo veiksmų nutraukimo Libane

Versija spausdinimui

Lygiai mėnesiui praėjus nuo Izraelio puolimų Libane pradžios, Jungtinės Tautos pagaliau priėmė rezoliuciją nr. 1701, kuria įsako tuoj pat nutraukti karo veiksmus. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos paskelbtoje rezoliucijoje taip pat numatyta, kad Pietų Libane bus dislokuota 30 tūkstančių karių – 15 tūkstančių Jungtinių Tautų karių ir 15 tūkstančių Libano reguliarios kariuomenės karių. Jungtinių Tautų taikos kontingentą sudarys jau nuo anksčiau Libane dislokuoti 8 tūkstančiai karių, kurie lig šiol turėjo tik stebėtojų įgaliojimas, ir papildomai bus pasiųsta dar 7 tūkstančiai.

Tarptautinį taikos kontingentą sudarys Prancūzijos, Ispanijos, Italijos ir Turkijos kariai. Vadovavimas bus patikėtas prancūzams. Jungtinių Tautų taikos pajėgos bus ne tik stebėtojais, pasyviai fiksuojančiais pažeidimus, bet turės įgaliojimus panaudoti ginklą. Jungtinių Tautų kariai ginklus galės panaudoti ne tik savigynai, bet ir aktyviam rezoliucijos pažeidimų eliminavimui. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos priimta rezoliucija taip pat skelbiamas ginklų tiekimo embargas visiems individams ir visoms grupuotėms Libane, išskyrus reguliariąją kariuomenę. Penktadienį priimtoje rezoliucijoje, tenkinant Libano pageidavimą, užsiminta ir apie teritorinį ginčą su Izraeliu. Pastaruoju klausimu nieko konkretaus nenuspręsta, o galimo naujo sienos demarkavimo klausimą pavesta išspręsti Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

Nors iš esmės dauguma palankiai vertina priimtą rezoliuciją, dėl jos turinio ir vykdymo galimybių skeptiškai pasisakė Libano vyriausybė. Izraelis pranešė, kad iki pirmadienio karo veiksmų nutraukti negalės. O Prancūzijos prezidentas, dar prieš rezoliucijos priėmimą, komentuodamas siūlymą jo šaliai vadovauti tarptautiniam kontingentui, sakė, kad dėl įvairių logistinių problemų, efektyvus Jungtinių Tautų pajėgų darbas Libane galėtų prasidėti ne anksčiau kaip po mėnesio.

Tuo tarpu, tą pačią dieną kai Niujorke buvo svarstoma rezoliucija, tuo pat metu Ženevoje vyko Libano situacijai skirta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesija, kurioje kalbėjęs Šventojo Sosto atstovas, dar kartą Popiežiaus vardu paragino nedelsiant skelbti paliaubas, kad būtų galima gelbėti civilius gyventojus.

Didelio dėmesio ir pritarimo, visų pirma Libane, susilaukė Popiežiaus sprendimas siųsti į Libaną savo specialųjį pasiuntinį kardinolą Etchegaray. Jo misija – buvo pabrėžta Vatikano spaudos salės paskelbtoje notoje – bus vien religinė. Kardinolas Popiežiaus vardu pirmiausia Libano katalikams paliudys, kad jie nėra vieni, kad su jais yra Popiežius ir visas katalikų pasaulis.

Vatikano radijas