Pristatyta Josepho Ratzingerio - Benedikto XVI knyga „Jėzus iš Nazareto“

Versija spausdinimui

Pirmadienį popiežiui Benediktui XVI sukaks 80 metų. Tą dieną Italijos, Vokietijos ir Lenkijos knygynuose pasirodys jo knyga „Jėzus iš Nazareto“. Vokiškąjį knygos leidimą kuravo Herderio leidykla, itališkąjį – Rizzoli, o lenkiškąjį – Wydawnictwo M. Knyga „Jėzus iš Nazareto“ – tai ne iš Šv. Petro katedros kalbančio Popiežiaus mokymas, bet teologo Josepho Ratzingerio studijų rezultatas, kurio tikslas pristatyti istorinį Jėzų, kuris kartu yra ir Dievo Sūnus, žmogaus išganytojas. Dešimties skyrių knyga turi 448 puslapius. Itališko leidimo kaina – 19,50 eurų.

Penktadienį po pietų, Vatikano Didžiosios audiencijų salės pastate esančioje naujojoje Sinodo salėje vyko Popiežiaus knygos pristatymas. Jame pagrindinį pranešimą skaitė buvęs profesoriaus Ratzingerio studentas, vėliau – kardinolo Ratzingerio bendradarbis, o dabar Vienos arkivyskupas kardinolas Christoph Schoenborn. Knygos pristatyme taip pat kalbėjo Romos valdiečių teologijos fakulteto dekanas Daniele Garrone, italas filosofas Massimo Cacciari ir, žinoma, Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi.

Knygos viršelyje nurodytas autorius yra ne Benediktas XVI, bet Josephas Ratzingeris (ar tiksliau sakant, minimas ir Popiežiaus vardas, bet antroje vietoje). Šituo pabrėžiama, (tai ir pats Popiežius įvade sako), kad ši knyga nėra oficialus magisteriumo dokumentas, bet teologo knyga. „Jei kas nori, gali man prieštarauti“ – kviesdamas diskusijai rašo autorius. Kaip pažymėjo knygos pristatyme kalbėjęs kardinolas Schoenborn, jei autorius knygą pasirašytų kaip popiežius, tai tarsi susiaurintų diskusijos ir dalyvavimo teologų forume dalyvavimo galimybes. Tad šia knyga, kardinolo Schoenborno žodžiais tariant, autorius žengia į teologinių diskusijų „agorą“, tai yra į aikštę, kur vyksta pokalbiai.

Ką šiandien randame toje aikštėje? Kas yra kiti šiandieninio kalbėjimo apie Jėzų dalyviai? Ką jie apie Jėzų kalba?

Jau daugiau kaip du šimtus metų Biblijos tyrinėjimuose vyrauja vadinamasis istorinis kritinis metodas. Šiuo metodu tyrinėjama ir istorinė Jėzaus figūra. Tačiau, kaip ne kartą yra pažymėjęs anksčiau kardinolas Ratzingeris, o dabar ir popiežius Benediktas XVI, šitoks istorinis kritinis Šventojo Rašto tyrinėjimas turi savo ribas ir tos ribos greit išryškėja, jei biblinės studijos išimamos iš Bažnyčios tikėjimo konteksto. Pastaruoju metu teko daug girdėti apie įvarius „atradimus“ apie žmogų Jėzų, ar net visiškus nusišnekėjimus, tokius kaip pasakojimai apie tariamą Jėzaus ir Marijos Magdalietės romaną. Kalbama apie kažkokias „tiesas“, kurias slepia Vatikane gyvenantys konspiratoriai, bijantys, jog jei jos bus atskiestos, grius visa Bažnyčios taip stropiai saugoma doktrina.

Benediktas XVI anaiptol nepolemizuoja su šitais visuomenės informavimo priemenių neproporcingai išgarsinamais tariamais atradimais. Popiežiaus knygos tikslas – įtikinti skaitytoją, kad Jėzaus dieviškumą įmanoma įrodyti Biblijos mokslų argumentais, kad Jėzus yra mums žmogiškai artimas, bet, kad drauge jis yra Dievo Sūnus, kad jo dieviškumas nėra vėliau Bažnyčios pridėtas atributas, bet apie save kaip Dievą kalba pats Jėzus iš Biblijos puslapių.

Ar mes teisingai supratome ką Jėzus sakė? Ar jis tikrai mums nori pasakyti, jog jis yra Dievas? O gal tai tik Bažnyčioje įsivyravusi Jėzaus žodžių ir veiksmų interpretavimo klaida, kurią kartojame jau du tūkstančius metų? Ką nauja Jėzus atnešė, ko prieš jį jau nebūtų skelbęs judaizmas ir po jo islamas? Kodėl mes tikime, kad jis yra Dievas, o ne tik pranašas? Pasak Josepho Ratzingerio, pats Jėzus į šiuos klausimus įtikinamai ir argumentuotai atsako. Tuos argumentus analizuoja penktadienį pristatyta knyga.

Vatikano radijas