Projekto finansavimas

Versija spausdinimui

Šios svetainės atnaujinimas ir palaikymas yra remiamas Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS (2007-2013). Ši programa įsteigta 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus sprendimą Nr. 1672/2006, publikuotą oficialiajame leidinyje OJ 2006 m. lapkričio 15 d.

PROGRESS programa siekiama finansiškai remti Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių reikalų politikos tikslų, įtvirtintų ES Socialinėje darbotvarkėje, įgyvendinimo pastangas bei prisidėti prie Lisabonos strategijos siekių realizavimo.

PROGRESS programa taip pat siekiama sustiprinti ES įsitraukimą padedant valstybėms narėm įgyvendinti savo įsipareigojimus kuriant naujas, kokybiškas darbo vietas ir siekiant darnios visuomenės. Todėl PROGRESS:

  • teikia analizes ir patarimus dėl PROGRESS politikos sričių;

  • stebi ir teikia ataskaitas apie ES teisės aktų ir politikos įgyvendinimą PROGRESS veiklos srityse;

  • skatina Valstybių narių gerosios praktikos apsikeitimą bei tarpusavio pagalbą siekiant ES tikslų ir prioritetų įgyvendinimo;

  • siekia atspindėti visuomenės požiūrį ir poreikius;

Septynerių metų trukmės programa nukreipta į visus subjektus, galinčius įtakoti efektyvų ES teisėkūros ir socialinės politikos užimtumo srityje įgyvendinimą 27 ES valstybėse narėse, EEE valstybėse, Kroatijoje, Makedonijoje, valstybės kandidatuojančiose į ES bei Serbijoje.

Šios svetainės turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato nuomonę arba poziciją. Nei Europos Komisija, nei bet kuris asmuo, veikiantis jos vardu, neatsako už galimą šio leidinio informacijos panaudojimą.