Protestantiškos Lietuvos kapelionų asociacijos atstovas išvyko į tarptautinę konferenciją Londone

Versija spausdinimui

Lietuvos kapelionų asociacija informuoja, kad į Londoną dalyvauti Tarptautinės kalėjimų kapelionų asociacijos asamblėjoje išvyksta Lietuvos kapelionų asociacijos "Tarnavimas kaliniams" vykdomasis sekretorius Gintaras Vėbras. Į renginį, kuris truks daugiau kaip savaitę, taip pat pakviesti daugelio Europos šalių kalėjimų kapelionai.

Lietuvos kapelionų asociacijos "Tarnavimas kaliniams" yra pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įregistruota asociacija. Asociacijos steigėjai yra įvairių Lietuvos evangeliškųjų ir protestantų bažnyčių pastoriai ir kapelionai, ordinuoti dvasiniam darbui laisvės atėmimo įstaigose. Tarp kapelionų asociacijos steigėjų daugiausia yra evangelikų sekminininkų, taip pat organizacijos veikloje dalyvauja adventistai, baptistai, liuteronai, metodistai.

Kiekvienai įkalinimo įstaigai asociacija skiria po vieną kapelioną, kuris atsakingas tiek už pastoracinį darbą su nuteistaisiais, tiek už skirtingų denominacijų ir konfesijų bažnyčių dvasininkų lankymosi įstaigoje analogiškais tikslais grafiko sudarymą ir priežiūrą. Pavyzdžiui, nepilnamečių auklėjimo namuose Kaune darbuojasi Jungtinės Metodistų Bažnyčios Ž. Šančių parapijos nariai.

Kiekvieną mėnesį Vilniuje arba Kaune vyksta kapelionų konferencijos, kuriose aptariami einamieji klausimai, dalinamasi patirtimi. Lietuvos kapelionų asociacija "Tarnavimas kaliniams" nuolat palaiko ryšį su Kalėjimų departamento vadovybe, atskirų pataisos ir auklėjimo namų administracija. Lapkričio mėnesį Kauno evangelikų krikščionių baptistų maldos namuose Kranto II-joje gatvėje vyko šios asociacijos surengta "Derliaus šventė", kurioje dalyvavo nemažai krikščionimis tapusių buvusių nuteistųjų.