islamas

Musulmonai patiria diskriminaciją darbo rinkoje Didžiojoje Britanijoje

Naujas tyrimas atskleidė, kad iš visų mažumų, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, musulmonai turi mažiausiai galimybių įsidarbinti, o tuo labiau - užimti vadovaujančiojo postą.

Paaiškėjo, kad musulmonų vyrų galimybės įsidarbinti, palyginus su tokio pat amžiaus bei išsilavinimo krikščionimis britais, yra mažesnės daugiau nei 76 proc., o musulmonių moterų galimybės įsidarbinti - 65 proc. mažesnės palyginėmis su tokio pat amžiaus ir išsilavinimo krikščionių moterų galimybėmis.

raktiniai žodžiai: 

Newsweek: Islamas keičia veidą?

XX amžiaus dešimtmečio viduryje Osama bin Ladenas turėjo išspręsti keblų galvosūkį, bandydamas pagrįsti savo pasekėjų teisę kariauti „šventąjį karą“ – džihadą. Kaip visam pasauliui įrodyti musulmono teisę žudyti kitatikius bei atimti gyvybę sau patiems? Kaip žinome, atsakymu į šį klausimą tapo musulmonų šventojoje knygoje – Korane - išdėstytos tiesos – būtent jomis O.bin Ladenas bandė teisinti savo vykdomą teroristinę kampaniją. Ar tokia islamo dogmų interpretacija gali būti laikoma teisinga? Šiandien didieji islamo tyrinėtojai bei musulmonų pamokslininkai į šį klausimą atsako neigiamai.

raktiniai žodžiai: 

Arabų spauda apie būsimą islamo atstovų susitikimą su Popiežiumi

Tarptautinis dienraštis arabų kalba „Asharq Al-Awsat“ sausio 3 dienos numeryje rašo apie būsimą popiežiaus Benedikto XVI susitikimą su Islamo religiniais lyderiais, visuomenės ir kultūros atstovais, pasirašiusiais spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką Popiežiui ir krikščionių bendrijų vadovams. Dienraštis primena 138 islamo atstovų laišką ir po jo sekusio susirašinėjimo bei komentarų chronologiją. Primenami palankūs komentarai, kurių iš katalikų Bažnyčios atstovų sulaukė minėtoji iniciatyva. Pasak dienraščio, po teigiamos Popiežiaus reakcijos į islamo atstovų laišką ir kvietimo atvykti į Romą, dabar jau prasidėjo konkretūs pasirengimai. Vasario arba kovo mėnesį į Romą turėtų atvykti keli spalio mėnesį paskelbto atviro laiško signatarai. Su Šv. Sosto atstovais jie turėtų aptarti būsimo tarpreliginio susitikimo programą. Kaip žinoma, atsakydamas į 138 islamo atstovų laišką, Popiežius pasiūlė audiencijoje priimti šios iniciatyvos autorius ir ta pačia proga Romoje surengti platesnio masto renginį, kurio organizavimu galėtų pasirūpinti Popiežiškoji religijų dialogo taryba ir Romoje, prie Popiežiškojo Grigaliaus universiteto veikiantis Islamo ir arabų studijų institutas. Pasak arabų dienraščio, pasiūlymui surengti tarpreliginį susitikimą pritaria vis daugiau islamo religinių vadovų. Spalio mėnesį paskelbtą atvirą laišką pasirašė 138 ulemos (tai yra religiniai vadovai) ir islamiškųjų šalių visuomenės veikėjai. Dabar tame signatarų sąraše, pastebi dienraštis, yra jau 216 parašų.

Puslapiai