islamas

Katalikų, protestantų ir stačiatikių atstovai kalbėjosi apie krikščionių ir musulmonų dialogą

Anglijos Leicester mieste vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Bažnyčių konferencijos, tai yra ekumeninės organizacijos vienijančios Europos ortodoksų ir protestantų Bažnyčias, bendrojo komiteto santykiams su musulmonais susitikimas. Į jį buvo taip pat pakviesti vietinių, Anglijoje ir ypač Leicesterio mieste veikiančių musulmonų bendruomenių atstovai. Susitikimui pasibaigus paskelbtame pareiškime informuojama, jog bendrąjį komitetą sudarantys Europos Bažnyčių atstovai daugiausia dėmesio skyrė dviem temoms: krikščionių kunigų ir islamo bendruomenių imamų ugdymo religijų dialogo dvasia svarbai ir Rytų Europos islamiškųjų bendruomenių vaidmeniui dabartiniame dialogo su islamu kontekste.

Išpuolis prieš Vakarų Džakartos krikščionis

50 musulmonų ekstremistų grupė sekmadienį užpuolė Arjasari kaimo krikščionių bažnyčią ketindami ją nugriauti. Užpuolėjai, atžygiavę iš netoli esančios mečetės, pareikalavo, kad bažnyčios prižiūrėtojai ją uždarytų. Gavę neigiamą atsakymą, užpuolėjai pradėjo griauti bažnyčios stogą. Bažnyčios griovimą sustabdė atvykę policijos pareigūnai. Jie sugebėjo užpuolėjus įtikinti, jog tik valdžios spendimu galima uždaryti maldos namus. Tada užpuolėjai išsiskirstė grasindami, kad dar sugrįš užbaigti darbą.

Puslapiai