islamas

Musulmoniškasis fundamentalizmas: terminas ir realybė

Egdūnas Račius

Eilinis pilietis, paklaustas, kas yra fundamentalizmas, dažniausiai nė nemirktelėjęs atsakys, kad tai – musulmonų fanatikų siekis išžudyti kitatikius. Būtent tokią šio termino sampratą mums nuosekliai perša žiniasklaida ir ją mėgdžiojantys politikai. Paskutinius kelis dešimtmečius anglosaksiška spauda kimšte prikimšta tekstų apie musulmonų ekstremistus, kurie savo karingas ideologijas siekia primesti tiek tikėjimo broliams, tiek kitatikiams, ir tam dažniausiai pasitelkia brutalias priemones.

raktiniai žodžiai: 

Santuoka ir šeima islame

Egdūnas Račius

Visos didžiosios religinės tradicijos vienaip ar kitaip reglamentuoja lyčių santykius. Islame tai daroma itin nuosekliai ir išsamiai – jau pamatiniuose šios religijos tekstuose vyrų ir moterų tarpusavio santykiams skirta daug dėmesio. Kalbėdama apie šeimos teisę, islamiškoji teisė plėtoja Korane bei pranašo Sunoje randamus nurodymus ir paverčia juos neatsiejama musulmoniškosios teisinės sistemos dalimi. 

Koranas ir Muchamedas apie moteris

raktiniai žodžiai: 

Islamiškoji teisė – musulmonų išganymo kelrodis

Egdūnas Račius

Žiniasklaida, pranešdama apie musulmonų pasaulio įvykius, neretai pamini, kad vienoje ar kitoje musulmoniškoje šalyje siekiama „įvesti šariatą“. Dažniausiai nesivarginama paaiškinti, kas slypi po šiuo žodžiu: skaitytojui ar klausytojui tiesiog leidžiama suprasti, kad tai kažkas panašaus į įstatymų rinkinį ar baudžiamąjį kodeksą. Žiniasklaidos minimas šariatas paprastai turi neigiamą atspalvį ir yra siejamas su radikaliais (suprask, neprogresyviais) musulmonais. Taip eiliniam žmogui sukuriamas stereotipas, iš kurio retas išsivaduoja, o islamiškoji teisė ir patys musulmonai – stigmatizuojami.

raktiniai žodžiai: 

Kūnas islame: sielos tarnas pakeliui į išganymą

Egdūnas Račius

Didžiosiose pasaulio religinėse tradicijose esama skirties tarp materialiosios žmogaus dalies – kūno – ir neapčiuopiamos jo sielos. Dažnai kūnas vadinamas atsitiktiniu indu, kuriame dieviškąja valia laikinai patalpinta nemari siela. Siela amžina, o kūnas – laikinas, todėl pasmerktas sudūlėti ir išnykti.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai