judaizmas

Izraelio ir Lietuvos ministrų susitikime aptarta Šnipiškių žydų kapinių problema

Vilnius, 2007-08-28. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras vakar Teisingumo ministerijoje priėmė Izraelio ministrą be portfelio religijos klausimais Yitzhak Cohen. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta buvusių Šnipiškių žydų kapinių temai.

raktiniai žodžiai: 

Jeruzalėje buvo susitikusi katalikų ir žydų religinio dialogo komisija

Jeruzalėje įvyko Šventojo Sosto religinio dialogo su judaizmu komisijos ir Izraelio Didžiojo rabinato atstovų susitikimas, kuriame katalikams atstovavo komisijos pirmininkas kardinolas Jorge Mejia, o žydams Izraelio aškenazių vyriausiasis rabinas Shear Yashuv Cohen. Susitikimo metu buvo kalbama apie krikščionybės ir judaizmo požiūrį į religijos ir sąžinės laisvę.

Puslapiai