kontroversijos

Pranašai ir jų sekėjai: apie dalyvavimą naujuosiuose religiniuose judėjimuose

Dažnam susidūrus su žmonėmis, įsitraukusiais į kokį nors naująjį religinį judėjimą, kyla klausimas – kas paskatina žmogų jungtis į iš pirmo žvilgsnio visiškai nesuprantamą, neracionalią religinę grupę? Kodėl paklūstama autoritariniam lyderiui? Ir galiausiai – kiek ilgai žmogus bus tokioje grupėje? Į šiuos ir kitus klausimus bando atsakyti Len Oakes knygoje Pranašiška charizma: revoliucinių religinių asmenybių psichologija (angl. Prophetic Charisma: The Psychology of Revolutionary Religious Personalities) (1997). Siūlome susipažinti su šios knygos apžvalga.

raktiniai žodžiai: 

Seksualinio išnaudojimo skandalas Katalikų Bažnyčioje: Vatikanas tiria septynis Kristaus Legiono dvasininkus dėl įtariamo smurto prieš nepilnamečius

Vatikanas. Remiantis "The Associated Press", Vatikanas tiria septynių dvasininkų iš neramaus Kristaus Legiono religinio ordino atvejį, dėl įtariamo seksualinio nepilnamečių išnaudojimo. Taip pat atliekami kitų nusikaltimų tyrimai, dėl kurių įtariami dar du dvasininkai.

Šie tyrimai pažymi pirmą akivaizdų Vatikano veiksmą prieš Legiono dvasininkus dėl įtariamo seksualinio smurto po skandalo, susijusio su vėlesniu Legiono įkūrėju, kurį Vatikanas ilgai laikė pavyzdžiu, nepaisant, pagrįstų kaltinimų (vėliau įrodytų), jog jis tvirkino ir prievartavo savo seminaristus.

raktiniai žodžiai: 

Europos pareigūnai kritikuoja Falung Gong knygos uždraudimą Rusijoje

Briuselis, Belgija. Europos Parlamento rezoliucijoje bei Europos pareigūnų ir pilietinių teisių organizacijų pareiškimuose, Rusija buvo papeikta dėl knygos apie kinų dvasinės praktikas uždraudimo. Kai kurių stebėtojų teigimu, uždraudimą paskatino Kinijos komunistų partijos (KKP) spaudimas.

raktiniai žodžiai: 

Religinių vertybių žeminimas – būdas nutildyti religijos kritikus?

Mine Yildirim

Stambulas, Turkija. Karikatūristo, straipsnių autoriaus internetiniame tinklapyje ir dienoraščio leidėjo patraukimas baudžiamojon atsakomybėn, sukėlė susirūpinimą dėl to, kaip papildančios viena kitą žmogaus teisės – saviraiškos laisvė ir religijos ar tikėjimo laisvė – gali būti išpildomos Turkijoje, įskaitant, religinę laisvę į netikėjimą. Visas šias bylas sieja kaltinimai dėl iš ateistinės perspektyvos iškeltų klausimų ir kritikos, susijusių su religijomis, ypatingai islamu. Taip pat visose šiose bylose Turkijos baudžiamojo kodekso 216 (3) straipsnis (Religinės grupės vertybių žeminimas) buvo naudojamas kaip teisėtas kaltinimų pagrindas. Būtina atidžiai pažvelgti į šią nuostatą ir jos taikymą siekiant suprasti susikirtimą tarp saviraiškos laisvės bei tarp minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvių Turkijoje.

raktiniai žodžiai: 

Egiptietis nuteistas kalėti už islamo įžeidimą socialiniame tinklapyje „Facebook“

Kairas, Egiptas. Kaip praneša naujienų agentūra MENA, Egipto teismas nuteisė vyrą trejiems metams nelaisvės, papildomai paskirdamas šeštadienį kaip fiziškai sunkių darbų atlikimo dieną, už tai, jog šis vyras savo pranešimais socialiniame tinklapyje „Facebook“ įžeidė islamą.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai