kontroversijos

Mikael Rothstein: „reikia šviestis, žinoti apie šias grupes, apie jas išmanyti“

Mikael RothsteinŠ.m. balandžio mėn. 21–26 dienomis Vytauto Didžiojo Universiteto Sociologijos katedros kvietimu Lietuvoje viešėjo Kopenhagos Universiteto Religijų istorijos kabineto profesorius Mikael Rothstein. Svečias yra žinomas naujųjų religijų tyrinėtojas, paskelbęs daugybę publikacijų apie šias grupes, išleidęs ne vieną knygą apie naujų religijų reiškinį ir jo vietą šiuolaikinėje visuomenėje anglų bei danų kalbomis. Svečias maloniai sutiko atsakyti į Religija.lt klausimus, su M.Rothsteinu kalbėjosi NRTIC direktorė Milda Ališauskienė. 

raktiniai žodžiai: 

Komedijos žanras ir religinis kinas: ironijos objektai

Apie kokį siaubo filmą ar evangelizacijos aktą galvojame, kai kino teatruose žiūrime Melo Gibsono „Kristaus kančią“ ar Monthy Pytono „Braino gyvenimą“ per savo DVD’iakus. Kitaip sakant, kokia yra žinutė, message, visų tų vaizdo ir minties montažų, muliažų, guliašų… Ir ypač komedijose.

raktiniai žodžiai: 

Judas – Jėzaus išdavikas ar išlaisvintojas?

20-ajame amžiuje Egipte buvo rastas 17 šimtmečių smėlyje gulėjęs kelių lapų 3-4-ojo šimtmečio rankraštis senąja koptų kalba, pavadintas Judo evangelija. Ištyrus nustatyta, kad tai yra originalo, parašyto 2-ajame šimtmetyje graikų kalba, vertimas. Turinyje kalbama apie Jėzaus paskutines kelias dienas prieš Jo mirtį. Vaizduojama, jog Jis yra visiškai nesuprastas apaštalų, išskyrus Judą Iskarijotą. Tik jam vienam Jėzus perduoda paslaptingą „pažinimą“ (gnosis) ir prašo, kad Jį išduotų priešams.

raktiniai žodžiai: 

Scientologai ir Rusija: 1:0

Reuters, 2007-04-05. Europos žmogaus teisių teismas ketvirtadienį priėmė sprendimą Maskvos scientologijos bažnyčios byloje prieš Rusiją. Teismas nusprendė, kad Maskvos Scientologijos bažnyčią kaip religinę organizaciją perregistruoti Rusijos valdžia atsisakė neteisėtai.

Keletas Europos valstybių yra atsisakiusios įregistruoti Scientologijos bažnyčią kaip religinę organizaciją. Scientologijos bažnyčia buvo įkurta mokslinės fantastikos rašytojo L. Ron Hubbardo.

raktiniai žodžiai: 

Jehovos liudytojai laimėjo bylą prieš Rusiją Europos Žmogaus teisių teisme

2007 m. sausio 11 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė sprendimą byloje „Kuznecovas ir kiti prieš Rusiją“. Teismas vienbalsiai nusprendė, kad buvo pažeisti Konvencijos 6 bei 9 straipsniai, ginantys teises į teisingą teismą bei religijos laisvę. Taip pat įpareigojo Rusiją sumokėti nukentėjusiems 30000 eurų neturtinės žalos atlyginimą bei 60544 eurus teismo išlaidų.

Puslapiai