krikščionybė

Vatikano Tarptautinė teologijos komisija: Limbas suvaržo išganymo kelią

Po keleto metų tyrinėjimų, Vatikano Tarptautinė teologinė komisija pareiškė, kad yra pakankamai priežasčių manyti, jog mirę nekrikštyti kūdikiai eina į dangų. Naujajame dokumente „Išganymo viltis kūdikiams, kurie mirė nepakrikštyti“, kuris buvo  paskelbtas balandžio 20 dieną, Komisija sako, kad tradicinė limbo sąvoka – kaip vieta, kur nepakrikštyti kūdikiai leidžia amžinybę, nepatirdami bendrystės su Dievu –atspindi „pernelyg suvaržantį išganymo vaizdą“. Bažnyčia ir toliau moko, kad krikštas, naikinantis gimtąją nuodėmę, yra įprastas išganymo kelias visiems žmonėms ir ragina tėvus krikštyti kūdikius, sakoma dokumente. Tačiau šiandien galime labiau teologiškai pagrįsti, kad „Dievas yra gailestingas ir nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti“. Malonė yra aukščiau nuodėmės, ir nekaltų vaikelių nepriėmimas į dangų neatrodo atspindintis ypatingą Kristaus meilę „mažutėliams“.

Jeruzalėje buvo susitikusi katalikų ir žydų religinio dialogo komisija

Jeruzalėje įvyko Šventojo Sosto religinio dialogo su judaizmu komisijos ir Izraelio Didžiojo rabinato atstovų susitikimas, kuriame katalikams atstovavo komisijos pirmininkas kardinolas Jorge Mejia, o žydams Izraelio aškenazių vyriausiasis rabinas Shear Yashuv Cohen. Susitikimo metu buvo kalbama apie krikščionybės ir judaizmo požiūrį į religijos ir sąžinės laisvę.

Pasaulio Liuteronų Sąjunga švenčia šešiasdešimtmetį

Viso pasaulio liuteronų bažnyčių atstovai šią savaitę renkasi Lunde, Švedijoje. 1947 m. šiame Švedijos mieste buvo įkurta Pasaulio Liuteronų Sąjunga.  Šiemet kovo 20-27 d. čia į išplėstinį posėdį renkasi Pasaulio Liuteronų Sąjungos Taryba. Susitikimo tema „Bendrystė šiandienos pasaulyje“. Be Tarybos posėdžio vyks ir bažnyčių vadovų konsultacija.

Puslapiai