krikščionybė

Katalikų Bažnyčios santykiai su kitomis krikščioniškomis denominacijomis

Apie Katalikų Bažnyčios santykius su Baptistų pasauline sąjunga, Reformuotų bažnyčių pasauline sąjunga ir Ekumenine bažnyčių taryba Vatikano radijui pasakojo Popiežiškosios Krikščionių vienybės tarybos narys prel. John Radano, kuris būtent ir kuruoja santykius su minėtomis krikščionių bendruomenėmis.

Mirė seniausias Kinijoje vyskupas Meng Ziwen

Nanning mieste, Guangxi Zhuang provincijoje, buvo palaidotas vietos vyskupas Meng Ziwen, miręs sausio 7 d. Kovo mėnesį vyskupui Meng Ziwen butų sukakę 104 metai. Misionierius italas kun. Giancarlo Politi vyskupą prisimena kaip nuolankų ganytoją, kuris visa savo gyvenimą su ypatinga energija pašventė bendruomenei, kurioje gyveno.

„Sinajaus Kodekso“ fragmentai vėl bus surinkti į vieną tekstą

Ir tai bus galima padaryti dėka šiuolaikinių technologijų ir interneto. Tokią žinią praėjusį gruodžio mėnesį paskelbė Leipcigo universiteto, Sinajaus Kalno Šv. Kotrynos vienuolyno, nacionalinių rusų ir britų bibliotekų atstovai. Būtent jų atstovaujamose bibliotekose saugomi vienos iš seniausių pasaulyje Biblijų, žinomos kaip „Codex Sinaiticus“, dalys ir fragmentai.

Baigėsi pirmasis Azijos misijų kongresas

Šv. Tėvo ypatingo pasiuntinio kardinolo C. Sepe vadovautomis sekmadienio Šv. Mišiomis pasibaigė nuo praėjusio ketvirtadienio Tailando Chiang Mai vyskupijoje surengtas pirmasis Azijos misijų kongresas. Maždaug 1000 kongreso delegatų iš visos Azijos asamblėjos baigiamajame dokumente apie ateities gaires ir prioritetus paragino žemyno krikščionis stengtis geriau pažinti Jėzų bei suprasti kokie yra Azijos krikščionių džiaugsmai ir lūkesčiai. Kongreso baigiamąjį dokumentą per uždarymo Mišias perskaitė Delio arkivyskupas Vincent Concessao. „Pasaka apie Jėzų Azijoje – tikėjimo ir gyvenimo šventė“ – tokia buvo kongreso tema. Kongreso išvadose delegatai įsipareigojo daryti viską, kad tik žinia Azijoje apie Jėzų būtų aktuali. Evangelizacija gali padėti suvienyti žemyną, kuris kenčia nuo tautinių ir religinių konfliktų. Tai reiškia, kad vietiniai katalikai turi drąsiau, bet pagarbiai perduoti kitiems savo tikėjimą tęsiant pagarbų dialogą su tautomis, religijomis ir kultūromis.

Puslapiai