krikščionybė

Katalikų ir ortodoksų kolokviumas apie Petro įpėdinio tarnystę

Pietų Italijos Bari mieste vyko katalikų ir ortodoksų kolokviumas, skirtas Romos vyskupo pirmumui, kurio interpretavimo skirtumai yra viena didžiausių katalikų ir ortodoksų ekumeninio dialogo problemų. Tai buvo jau penkioliktas tame mieste veikiančio Šv. Mikalojaus ekumeninio teologijos instituto surengtas katalikų ir ortodoksų kolokviumas. Šiemet pasirinkta Petro įpėdinių primato tema dėl to, kad po kelių mėnesių ta pačia tema Ravenos mieste vyks Tarptautinės mišriosios katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos posėdis. Apie Bario kolokviumą Vatikano radijui pasakojo jame dalyvavęs Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos patarėjas kunigas Dimitrijus Salakas.

Taline įšventintas Sibiro liuteronų vyskupas

Gegužės  6 d. Taline šv. Mergelės Marijos ev. liuteronų katedroje konsekruotas Sibiro evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Vsevolod Lytkin.  Pirmojo šios savarankiškos ev. liuteronų bažnyčios vyskupo konsekracijai vadovavo Estijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Andres Põder, jam asistavo Latvijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupas Jânis Vanags, Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Estijos ev. liuteronų vyskupas Einar Soone bei arkivyskupas emeritas Kuno Pajula, dalyvavo Suomijos ev. liuteronų bažnyčios arkivyskupo atstovas kun. Timo Rosquist.

Katalikų, protestantų ir stačiatikių atstovai kalbėjosi apie krikščionių ir musulmonų dialogą

Anglijos Leicester mieste vyko Europos Vyskupų konferencijų tarybos ir Europos Bažnyčių konferencijos, tai yra ekumeninės organizacijos vienijančios Europos ortodoksų ir protestantų Bažnyčias, bendrojo komiteto santykiams su musulmonais susitikimas. Į jį buvo taip pat pakviesti vietinių, Anglijoje ir ypač Leicesterio mieste veikiančių musulmonų bendruomenių atstovai. Susitikimui pasibaigus paskelbtame pareiškime informuojama, jog bendrąjį komitetą sudarantys Europos Bažnyčių atstovai daugiausia dėmesio skyrė dviem temoms: krikščionių kunigų ir islamo bendruomenių imamų ugdymo religijų dialogo dvasia svarbai ir Rytų Europos islamiškųjų bendruomenių vaidmeniui dabartiniame dialogo su islamu kontekste.

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos laiškas budistams Vesakh šventės proga

Vesakh šventė budistams yra išskirtinė, mat ja prisimenamas budizmo pradininko Budos, gyvenusio VI amžiuje prieš Kristų, gimimas, nušvitimas ir pasitraukimo iš žemiškosios kelionės diena. Priklausomai nuo valstybės ir nuo tradicijų, pasaulio budistai šią šventę mini skirtingomis dienomis. Štai, Japonijoje ji jau minėta 8-ąją balandžio, Šri Lankos budistai Vesakh šventę švęs gegužės 2 dieną, o dar kitos šalys - gegužės 31.

Puslapiai