krišnaitai

Religinės bendruomenės pandemijos metu

Justina Tamošiūnaitė
straipsnis parengtas 2021 m. praktikos NRTIC metu

Prasidėjusi COVID-19 pandemija palietė visas gyvenimo sritis. Jos metu net ir įprastos kasdienės situacijos įgavo naujas reikšmes prie kurių teko prisitaikyti. Siekiant sustabdyti pandemiją buvo imtąsi apsaugos priemonių – rekomendacijų bei nurodymų dėl fizinio atstumo laikymosi, susibūrimų ribojimo. Atsiradę draudimai ir apribojimai privertė keistis ir religines bendruomenes bei tikinčiuosius. Iškilo būtinybė ieškoti būdų, kurie leistų prisitaikyti prie susidariusios situacijos ir vykdyti įprastas religines praktikas. Pandemijai sustabdyti Lietuvos Vyriausybė buvo paskelbusi du karantinus (antrojo karantino pabaiga numatoma gegužės 31 d.), kurių metu vyko ir didžiosios metų šventės. Bendruomenės siekė bendrauti ir rūpintis žmonių dvasingumu kaip ir anksčiau, tačiau susidūrė su tam tikrais apribojimais ir jų veiklos forma privalėjo keistis.

Moteris naujuose religiniuose judejimuose: Krišnos sąmonės organizacijos atvejo analizė

1. Įvadas

Žmogaus socialinė raidos samprata remiasi lygių galimybių suteikimu visiems visuomenės nariams. Tai reiškia, kad priimti tarptautiniai įstatymai, konvencijos įpareigoja valstybes panaikinti diskriminaciją, trukdančią pasinaudoti prigimtinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Vis tik reikia pripažinti, kad diskriminacijos reiškinys tebėra stebimas tam tikrose socialinėse situacijose. Šiandieninės mokslo studijos didėlį dėmesį skiria lyčių tarpusavio santykių analizei. Moksliniuose darbuose siekiama parodyti kokia ir kodėl yra vienokia ar kitokia moters padėtis vyro atžvilgiu visuomenėje.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai