Lietuvoje

Donatas Glodenis: Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo pataisos kelia daug aistrų

Šį pavasarį Seimas vienbalsiai grąžino Vyriausybei tobulinti naują Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo redakciją. Šios redakcijos svarstymai gali įeiti į istoriją kaip vienas ilgiausiai svarstytų dokumentų. Įstatymo projektas Seimui buvo pateiktas dar 2002 metų spalį. Jį pateikė Vyriausybė, prieš tai gerą pusmetį jį derinusi specialiai sukurtoje darbo grupėje, kuri konsultavosi taip pat ir su didžiausių Lietuvoje religinių bendrijų atstovais.

raktiniai žodžiai: 

Reformacijos draugijai – 15 metų

Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija, siekianti priminti per pastaruosius 500 metų Reformacijos propaguotas humanistines švietimo, tautiškumo bei tolerancijos idėjas ir apmąstyti jų gyvybingumą bei prasmę šiandieninėje modernioje, tačiau dažnai kamuojamoje išskirtinių materialinio komforto vertybių ir jų tesiekiančioje, susipriešinusioje visuomenėje.

raktiniai žodžiai: 

Lietuvių išeivijos liuteronai jungiasi prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios

Lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios išeivijoje vyriausia taryba, susirinkusi 2006 m. lapkričio 14 dieną Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, vieningai nusprendė 2007 m. gegužės 19-20 dienomis Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje sušaukti Lietuvių evangelikų bažnyčios išeivijoje sinodą, kurio metu būtų oficialiai paskelbta, kad Lietuvių evangelikų bažnyčia išeivijoje prisijungia prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir nustoja egzistuoti, kaip atskira institucija. Vyr. taryba ragina išeivijos bažnyčios parapijas rasti tinkamą būdą, kaip jos galėtų oficialiai įforminti jų bendrystę su motinine bažnyčia Lietuvoje.

raktiniai žodžiai: 

Akademinė sielovada: ar vyksta dialogas tarp Bažnyčios ir universitetų?

Nemokantieji skaityti istorijos viduramžius traktuoja kaip patį tamsiausią Bažnyčios laikotarpį, kur yra pardavinėjamos indulgencijos ir visur liepsnoja inkvizicijų laužai. Tačiau nereikia pamiršti, kad būtent viduramžiais, inspiruoti Bažnyčios, pradėjo steigtis pirmieji universitetai, kuriuose teologija užėmė ypatingą vietą - tai buvo regina scientiarum  – visų mokslų karalienė. Šiuose universitetuose dėstė garsiausi teologijos profesoriai: dominikonai - Tomas Akvinietis, Albertas Didysis, pranciškonas Bonaventūra ir kt. Teologijos uždavinys universitetinėje kultūroje buvo vis labiau pažinti Dievo, pasaulio ir žmogaus paslaptį pagal Dieviškąjį Apreiškimą.

raktiniai žodžiai: 

Seimas grąžino Vyriausybei tobulinti Religinių bendrijų įstatymo projektą

Vakar, kovo 27 d. rytiniame Seimo posėdyje buvo svarstomas dar 2002 m. Seimui pateiktas Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo projektas. Nuspręsta grąžinti įstatymo projektą tobulinti teikėjui. Sprendimas priimtas vienbalsiai: už balsavo 47 Seimo nariai, susilaikė 1. 

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai