Lietuvoje

Fotomenininkė Ieva Budzeikaitė: „fotografuoti religines bendruomenes buvo paprasčiau, nei tikėjausi“

Kviečiame religija.lt skaitytojus susipažinti su fotografe Ieva Budzeikaite, Vilniaus dizaino kolegijos, Taikomosios studijų programos absolvente, kuri baigiamajam studijų darbui pasirinko nuotraukų ciklo apie religinių bendruomenių apeigų sukūrimą. Ieva maloniai sutiko papasakoti kaip jai sekėsi bendrauti su religinėmis bendruomenėmis ir jų nariais, su kokiais sunkumais susidūrė įgyvendindama savo projektą ir kaip juos įveikė. Su Ieva kalbėjosi Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė dr. Milda Ališauskienė.

Kaip ir kodėl sugalvojai diplominiam darbui fotografuoti religines bendruomenes?

Ši mintis buvo kilusi jau seniai, ir nors anksčiau pirminė idėja buvo kitokia, būtinybė parašyti baigiamąjį darbą buvo puikus paskatinimas pagaliau imtis fotoaparato. Iš pradžių mano dėmesį patraukė Krišnos sąmonės bendrija, kurios penktadieninę eiseną kartą pastebėjau gatvėje. Pasakiau sau: juos reikia fotografuoti. Tačiau ilgą laiką tam kaupiausi, vis galvojau, kaip  nuo ko pradėti, o juk dar nežinia, kaip tikintieji reaguos, gal ims ir neįsileis. Kai kurie pažįstami juokais komentavo: „tave įtrauks“.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC publikavo naują lankstinuką apie Anastasijos judėjimą

V. Megre knygos, išleistos anglų kalba, viršelisNRTIC publikavo naują lankstinuką apie Anastasijos judėjimą arba anastasininkus. Už lankstinuko parengimą dėkojame dr. Rasai Pranskevičiūtei. Lankstinuko įvade rašoma:

Anastasijos judėjimas, arba anastasininkai – apie 1997 m. vidurio Rusijoje susiformavęs aplinkosauginis „Naujojo amžiaus“ dvasingumo reiškinys.

raktiniai žodžiai: 

Lietuvos gyventojai pagal tikybą 2001 ir 2011 m. surašymų duomenis

Per 2001 m. ir 2011 m. gyventojų surašymus Lietuvos gyventojų buvo klausiama, kokiai religinei bendruomenei jie save priskiria. Žemiau pateikti apibendrinti rezultatai. Kiek detalesnę 2001 m. lentelę galima rasti čia. Duomenys iš Statistikos departamento leidinio Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą (2013-03-15).

raktiniai žodžiai: 

NRTIC atlieka kokybinį tyrimą apie religinių mažumų bendruomenių narių diskriminaciją

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras vykdydamas projektą „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ atlieka kokybinį tyrimą - interviu su diskriminaciją patyrusiais asmenimis. Kviečiame atsiliepti tradicinėmis nesančių religinių mažumų bendruomenių narius, kurie patyrė tiesioginę, netiesioginę ar netyčinę diskriminaciją dėl savo religijos ar įsitikinimų. Tyrimo dalyvių anonimiškumą garantuojame.

Norinčius tapti tyrimo informantais kviečiame kreiptis į projekto vadovę doc. dr. Mildą Ališauskienę el.paštu milda@religija.lt arba tel. +37068613183.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC pradėjo vykdyti projektą „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje“

2013 gegužės 31 d. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras pradėjo vykdyti projektą „Religinių mažumų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje: problemos ir galimi sprendimo būdai“. Projektą finansuoja Vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra (finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-007).

VRM logotipasProjekto tikslas – gilinti viešojo sektoriaus darbuotojų žinias apie lygių galimybių užtikrinimą įvairių religijų ir įsitikinimų asmenims Lietuvoje ir gerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką religijos laisvės srityje.

Europos Sąjungos paramos logotipas

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai