Lietuvoje

Paskelbta 2007 m. NRTIC atlikto Diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų tyrimo apžvalga

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras 2007 m. atliko Diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų tyrimą, kuris buvo viešai pristatytas 2007 m. gruodžio 10 d. vykusiame renginyje, skirtame Lygių galimybių metams paminėti. Tyrimas buvo užsakytas Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos kartu su kitais tyrimais, siekiančiais atskleisti diskriminacijos tendencijas Lietuvos visuomenėje. Šiandien šio tyrimo ataskaita yra paskelbta ir interneto svetainėje religija.lt.

raktiniai žodžiai: 

Lygios galimybės ir diskriminacija

2007 m. gruodžio 10 d. Reval Hotel Lietuva konferencijų centre buvo organizuota baigiamoji konferencija „2007-Europos lygių galimybių visiems metų palikimas“.

Gausiai savo religinę bendriją atstovavo septintosios dienos adventistai. Be jų vadovo, juos atstovavo dar du dvasininkai. Reformatus atstovavo diak. R. Stankevičius, taip pat konsistorijos prezidentė, krt. Dr.R.Bareikienė, tiesa, oficialiai ji atstovavo Mokslo Tarybą. Dalyvavo ir Teisingumo ministerijos Religijų reikalų ir teisinio registravimo skyriaus vyr. specialistas Donatas Glodenis. Kitų religinių bendruomenių atstovai nebuvo pastebėti.

raktiniai žodžiai: 

Evangelikus reformatus Lietuvoje taikys liuteronų vyskupas

Teisingumo ministerijoje įvyko ministro susitikimas su tradicinių Lietuvoje protestantiškų bendrijų – evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų atstovais.  Buvo aptarta religinė situacija Lietuvoje, protestantiškų bendruomenių bendravimo su valstybės institucijomis klausimai. Tačiau bene svarbiausia pokalbio tema tapo Lietuvos evangelikų reformatų nesutarimai.

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai