NRTIC naujienos

NRTIC atlieka tyrimą apie religinę diskriminaciją Lietuvoje

Šiuo metu Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras atlieka tyrimą apie religinę diskriminaciją Lietuvoje. Tyrimo metu ketinama surinkti medžiagą apie įvairių religinių bendruomenių narių patirtą diskriminaciją darbo, švietimo bei prekių ir paslaugų srityse dėl jų religinių įsitikinimų.

Surinktos medžiagos pagrindu ketinama vėliau parengti išvadas bei rekomendacijas lygių galimybių plėtrai religijos bei įsitikinimų srityje valstybiniame bei privačiame sektoriuose.

raktiniai žodžiai: 

Pasirodė dar penki lankstinukai apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus

NRTIC lankstinukaiVykdydama projektą „Sąmoningas pasirinkimas“ NRTIC parengė ir išleido naują seriją lankstinukų apie naujuosius religinius ir dvasinius judėjimus. Šį kartą išleistas specialus lankstinukas apie tai, ką daryti, jei Jūsų artimasis įsitraukia į „sektą“, o taip pat keturi lankstinukai apie naujas religines ir dvasines grupes: Romos katalikų Bažnyčios atplaišą Pijaus X kunigų broliją, jau gerą dešimtmetį Lietuvoje veikiančią Naująją apaštalų Bažnyčią, Parapsichologijos akademiją, Visariono judėjimą (Paskutiniojo Testamento Bažnyčią).

NRTIC siekia skleisti objektyvią ir patikimą informaciją apie naujuosius religinius judėjimus Lietuvos visuomenėje.

Šie lankstinukai neseniai buvo paskelbti NRTIC žiniatinklio svetainėje.

raktiniai žodžiai: 

Antrajame NRTIC ir VDU seminare pabrėžta praktinių religijos tyrimų svarba

Šių metų spalio 25d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko jau antrasis Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro (NRTIC) ir VDU Sociologijos katedros bendrai organizuojamas tarpdisciplininis seminaras. Seminaro  tema „Naujųjų religijų tyrimai ir studijos Lietuvoje: tendencijos ir perspektyvos“.

Pranešimus skaitė NRTIC bei VU ir VDU Sociologijos, VDU Etnologijos katedrų atstovai. Susitikime dalyvavo VDU dėstytojai, studentai, naujųjų religinių judėjimų nariai bei asmenys, besidomintys šiuolaikiniu religingumu.

raktiniai žodžiai: 

NRTIC projekto „Sąmoningas pasirinkimas“ 2005 m. ataskaita

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas (projekto rėmėjas) ir Lietuvos pranciškonų provincija.

Projekto tikslas: Teikti objektyvią ir išsamią informaciją apie Lietuvoje veikiančius naujus religinius judėjimus, sudaryti sąlygas sąmoningam religinių pažiūrų pasirinkimui, padėti žmonėms, kuriems jų ar jų artimųjų susidūrimas su kuria nors religija ar pseudoreliginiu judėjimu yra sukėlęs sumaištį, kuriems reikalinga specialistų konsultacija. 

raktiniai žodžiai: 

Puslapiai